Batch-mixing systemen

Basismenging in batch-modus

Eén van de belangrijkste productiestappen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie is het meng/mix proces. In het mengproces worden de afzonderlijke grondstoffen in exacte verhoudingen met elkaar vermengd tot producten die klaar zijn om te drinken of tot voorgemengde producten. Dankzij onze ruime ervaring op dit gebied bieden wij u de beste oplossing voor uw behoefte.

Effectieve en voorzichtige menging van het product

De basismenging vindt plaats in batchmodus, d.w.z. dat een bepaalde hoeveelheid van een bepaald product wordt aangemaakt. Om het gewicht van de afzonderlijke componenten nauwkeurig te bepalen, worden indien vereist weegschalen of mass flow meters gebruikt. GEA biedt voor beide soorten productmenging de ideale uitrusting.

Bij gebruik van mass flow meters, wordt het uiterst efficiënte GEA Varimass-systeem gebruikt. Met het Varimass-systeem worden de verschillende componenten geïntegreerd op een kleppenmatrix met behulp van een wisselend aantal menglijnen, afhankelijk van de gevraagde mengtaak. De hoeveelheden worden geregistreerd door middel van mass flow meters.

De grondstoffen worden ofwel afzonderlijk ofwel vanuit een opslagtank in de kleppenmatrix gevoerd, afhankelijk van de wensen van de klant. Kleine, vooraf geprepareerde hoeveelheden (vaste stoffen, smaakstoffen etc.) worden op dezelfde manier in de mengmatrix gevoerd, volgens het recept, evenals de containermaterialen van het containerstation.

Voor het mengen van producten met behulp van weegtechnologie worden de afzonderlijke componentlijnen, anders dan bij het GEA Varimass principe, niet op een kleppenmatrix geïntegreerd, maar op één of meer weegtanks. In de weegtanks worden de afzonderlijke componenten een voor een gewogen en naar de betreffende mengtanks gevoerd. In een variant van het op weegtechnologie gebaseerde mengproces zijn de mengtanks rechtstreeks uitgerust met weegcellen.

 

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?