Menu

Volledige traceerbaarheid van grondstof tot eindproduct

GEA Codex® Traceability

Track-and-trace-systemen leveren essentiële informatie over operationele prestaties

GEA Codex® Traceability

GEA Codex® Traceability is een softwareproduct dat de transfer van materiaalpartijnummers en hoeveelheden registreert, vanaf het moment van ontvangst van de goederen tot en met de eindproducten. Een gebruiksvriendelijke grafische interface geeft een intuïtief overzicht over de productiefaciliteit en markeert daarbij de apparatuur die gebruikt is voor de geselecteerde productiesessie. In een industrie waar eisen op het gebied van traceerbaarheid niet nieuw zijn, worden bedrijven er onder de groeiende druk van de consument toe aangezet om transparanter te zijn over de manier waarop ze produceren.

Ken uw voordelen:

  • Registratie van elke stap van uw proces en bewaking van materialen tijdens het gebruik
  • Tracering van batches, serienummers, verdere proceswaarden en verworven meetgegevens 
  • Een geringere variabiliteit in de productie, geen producten die buiten de specificaties vallen en later mogelijk teruggeroepen moeten worden 
  • Specificatie van het gebruik van ingrediënten door getraceerde zoekacties 
  • Handhaving van de naleving van normen en specificaties  
  • Tijdsbesparing door gecombineerde traceringsverslagen 
  • Optimalisatie van het gebruik

Bovendien maakt voor- en achterwaarts traceren, vanuit elk onderdeel van het proces, gedetailleerdere batchgenealogie-analyses mogelijk. Daarnaast worden door papierloos traceren de productkwaliteit en de consistentie vergroot en wordt voldaan aan voorschriften en audit-rapporten.

Via de grafische interface van GEA Codex® Traceability kunt u vanuit de overzichtsinformatie van de hele installatie terugwerken tot op elke afzonderlijke productbeweging. Met een kleine voetafdruk stelt deze toepassingsgerichte software de gebruiker in staat om zelf schermen van productiegebieden te ontwerpen, en is schaalbaar van R&D-niveau tot en met commerciële productie. 

Met zowel handmatig vergaarde als automatisch gegenereerde leveringsdata kunnen zelfs complexe processen met meerdere cycli getraceerd en gelogd worden. Zo kunnen gebruikers elke afzonderlijke transformatiestap of productbeweging traceren - voorwaarts en achterwaarts, van grondstof tot eindproduct — om de procesoptimalisatie qua kosten en efficiëntie te bevorderen. 

Samen met GEA Codex® Connect wordt GEA Codex® Traceability geïntegreerd in bestaande ERP-platforms voor tracering van zowel order- en receptparameters als productiefasen of gebeurtenissen, en voorziet het werknemers, van de fabrieksvloer tot en met de controle- en inkoopafdelingen (en daarbuiten), van resultaten. Desgewenst kunnen de geregistreerde gegevens vervolgens worden geëxporteerd voor diepere analyse.

Verder kunnen historische traceerbaarheid en alarmgerelateerde documentatie worden gebruikt om de algehele weergave aan te passen voor een betere analyse en evaluatie. Deze software is gemakkelijk te gebruiken en een waardevol productveiligheidsinstrument. Het helpt om de regelgeving na te leven, ondersteunt audits op een eenvoudige manier en maakt een zeer goede klantenservice en groot vertrouwen van klanten mogelijk.

Aanverwante producten

Service producten

GEA Insights

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag