Upstream

Ruwe olie

Er is geen olie zonder water: Gedurende het leven van een olieveld worden niet alleen ruwe olie, maar ook grote hoeveelheden gas, water en deeltjes geproduceerd. Voordat de olie kan worden verkocht en naar een raffinaderij kan worden getransporteerd voor verdere verwerking, moet hij eerst voldoen aan een kwaliteitsnorm (“basis sediment en water”, oftewel BS&W), die vereist dat de ruwe olie grotendeels vrij is van meegevoerde deeltjes en water. Ruwe olie wordt ontwaterd (gedehydrateerd) met behulp van de hogesnelheidscentrifuges van GEA, die ook de in de waterfase opgeloste zouten plus fijne vaste deeltjes verwijderen. De op maat gemaakte en als pakket geleverde centrifuge-oplossingen van GEA voeren deze taken op betrouwbare en efficiënte wijze uit.

Doeltreffende behandeling van zware ruwe olie

De centrifuges van GEA zijn niet alleen geschikt voor olie van lage of middelhoge dichtheid en viscositeit. Ook zware ruwe olie (20° API tot 13° API of soortelijk gewicht van 0,93–0,98), waarvan de ervaring uitwijst dat ze moeilijk te behandelen zijn met conventionele, op zwaartekracht en elektrostatische elektriciteit gebaseerde methoden, worden door deze centrifuges efficiënt ontwaterd en ontzout.

Het kleine verschil in dichtheid tussen olie en water bij dergelijke API-zwaartekrachtwaarden kan alleen efficiënt worden uitgebuit door gebruik van hoge, door centrifugale versnelling geproduceerde g-krachten; dit is dan ook precies het voordeel van GEA-centrifuges. Centrifugale technologie minimaliseert ook de operationele vereisten ten aanzien van verwarming, verdunning, waswater en chemische additieven. Dit alles betekent een aanzienlijke verlaging van de bedrijfskosten.

Krachtige separatoren op zee en op het vasteland

De voornaamste kenmerken van GEA centrifuges voor het ontwateren van ruwe olie zijn:

  • Efficiënte en betrouwbare aandrijvingen, directe aandrijving of riemaandrijving.
  • Hoge centrifugale krachten en grote klaringsoppervlakken zorgen voor een betrouwbare afscheiding van meegevoerde deeltjes en water.
  • Hoge doorvoer.
  • Robuuste, compacte, gewichtsbesparende en energie-efficiënte ontwerpen.
  • Installatie- en gebruiksgemak voor effectieve en gebruikersvriendelijke systemen. 
  • Uitgebreide bewaking van de procesomstandigheden.
  • Ongevoelig voor beweging, bijvoorbeeld op drijvende locaties.
  • Flexibel voor wat betreft de olie/water-verhouding.

GEA centrifuges zijn gebouwd van kwalitatief hoogstaande materialen, zoals duplex- en super-duplexstaal, zodat ze bestand zijn tegen de zware procesomstandigheden die aanwezig zijn bij de productie van olie en de hoge krachten waaraan ze gedurende het bedrijf blootstaan. Daardoor voldoet het systeem aan de vraag van onze klanten naar efficiënte apparatuur met een lange levensduur. De geoptimaliseerde ontwerpen van GEA hebben geen moeite met variaties in zowel de toevoeromstandigheden als de eigenschappen van de olie. Met hun combinatie van hoge afscheidingsefficiëntie en beperkte afmetingen zijn de separatoren van GEA ideaal voor gebruik op zee, waar de ruimte altijd een probleem is, maar werken ze net zo effectief in toepassingen op het vasteland.

Complete plug & play-systemen

Afhankelijk van de producteigenschappen biedt GEA nozzle-separatoren of centrifuges van het type met automatisch uitgestoten schijf. Voor het ontwateren van ruwe olie kunnen we zowel zelfstandige machines als complete “plug & play”-installaties met pompen, filters, besturingssystemen en controleapparatuur leveren. Voor installaties die gasdicht en tegen explosies beschermd moeten zijn, levert GEA ook complete Ex-pakketten in overeenstemming met de ATEX/ISO-normen, met stikstofafdekking.

Twee centrifuges voor de prijs van een

Gedurende het lange leven van een reservoir neemt de verhouding water-olie over het algemeen toe. Hierdoor kunnen de prestaties van conventionele ontwateringsapparatuur worden verstoord, zodat uiteindelijk extra investeringen voor waterbehandeling noodzakelijk worden, terwijl de oliebehandelingssystemen met reservecapaciteit achterblijven.

De disk-stack centrifuges van GEA zijn zo flexibel dat ze veranderende toevoeromstandigheden gemakkelijk aankunnen, zodat investeringskosten tot een minimum worden gereduceerd. Het is zelfs mogelijk om een centrifuge van GEA te converteren van olie-ontwatering naar olie-water reiniging. Hiervoor zijn slechts minimale veranderingen aan de machine vereist, die snel kunnen worden gerealiseerd met behulp van een door GEA geleverde conversiekit.

Crude oil treatment

GEA Crude Oil Treatment Systems – Dehydration and Desalting with Centrifuges

GEA Crude Oil Treatment Systems are modular centrifugal process lines for the efficient dehydration and desalting of crude oil in various process setups.

Producten & technologieën

Weergegeven 4 van 8

GEA-inzichten

Lemgo plant building

Verleden en toekomst komen samen in het vooruitstrevende stadsverwarmingsproject...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatisering maakt het verschil voor koeien, mensen en planeet

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

GEA’s ontdooioplossing succesvol bij CIAL in Chili

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.