Upstream

Bilgewater

Om het gevoelige ecosysteem in de oceaan te beschermen, moet de olie uit het bilgewater worden verwijderd tot een wettelijk bepaald niveau voordat het in de zee wordt gelost. De innovatieve systeemoplossingen van GEA die worden gebruikt voor de verwerking van bilgewater voldoen niet alleen nauwkeurig aan de strengste specificaties tijdens dit proces, maar leveren verwerkers ook enorme economische voordelen op.

Voordelen van onze centrifuges
  • Reduceer het restoliegehalte tot 15 ppm, in sommige regio’s tot 5 ppm, om te voldoen aan IMO-normen
  • Meetapparatuur voor olie in water, voor bewaking van de zuiverheidsniveaus van de vloeistoffase
  • Aanzienlijk lagere kosten van afvalverwerking
  • Laag energieverbruik
  • Corrosiebestendig duplex-materiaal 
  • Ruimtebesparend ontwerp
  • Explosiebeveiligd ontwerp conform IECEx, indien vereist
Conform IMO-voorschriften

In de verschillende processen in de olie- en gasindustrie, inclusief de behandeling van water, is het cruciaal dat de milieuvoorschriften strikt worden nageleefd. Om te voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door de International Maritime Organization (IMO), biedt GEA gespecialiseerde, high-performance, zelfreinigende centrifugaalseparatoren en zuiverende decantercentrifuges. Het doel is om het oliegehalte in het bilgewater op efficiënte wijze te verlagen tot onder de wettelijk voorgeschreven limieten, die vaak zijn vastgesteld op 15 ppm of in sommige regio’s 5 ppm.

Een constante en betrouwbare werking, samen met kosteneffectieve kenmerken, zoals minder kosten van afvalverwerking en een laag energieverbruik, maken de oplossingen van GEA geschikt voor zowel offshore als onshore toepassingen. De nadruk op naleving van de voorschriften, efficiëntie en kosteneffectiviteit vormt een rode draad in het aanpakken van de uitdagingen die gepaard gaan met bilgewater verontreinigd met olie in de olie- en gasindustrie.

Opvolging van olie om conformiteit met wettelijk voorgeschreven limieten te garanderen

We gebruiken een speciaal meetapparaat om de vloeistoffase te volgen en de zuiverheidsniveaus van het water waaruit olie is verwijderd te garanderen. Als de vereiste niveaus van restolie in het water worden overschreden, wordt de vloeistof opnieuw in de bilgewatertank gevoerd en wordt deze pas vrijgegeven wanneer het water exact aan de milieu-eisen voldoet.

De voordelen van de hoog presterende separators van GEA

Installaties van GEA voor de verwerking van bilgewater, met een hoogpresterende separator als hoofdcomponent, bieden tal van voordelen die systematisch zijn gericht op de eisen van de olie- en gasindustrie. Onze verwerkingssystemen zijn overeenkomstig ontworpen om te garanderen dat de vereiste waarden op een veilige en duurzame manier worden verkregen. Tijdens dit proces scheidt de separator van de verwerkingsinstallatie de olie en het water voortdurend, terwijl ook automatisch slib uit het bilgewater wordt verwijderd. Niet alleen de aanzienlijk gereduceerde kosten voor afvoer als gevolg van dit proces, maar ook het lage energieverbruik en het ruimtebesparende ontwerp van onze separatoren beperken de bedrijfskosten enorm. Verwerkers kunnen de teruggewonnen olie voor diverse doeleinden gebruiken, wat nog meer kostenbesparingen oplevert.

GEA-inzichten

GEA helps dairy cows avoid lameness with AI solution

GEA minimizes dairy cow lameness with AI solution

GEA CattleEye alerts dairy farmers when cows are lame, enabling them to address health issues quickly to ensures optimal cow health and milk yield.

Clothes recycled by GEA

Met GEA-oplossingen kunnen de afzonderlijke vezels van textiel worden gerecycled

Dankzij chemische recyclingoplossingen van GEA kan textiel van gemengde vezels met PET worden gerecycled om er nieuwe duurzame kleding van te maken.

Workers working at Hovione

Advancing continuous pharmaceutical manufacturing

GEA and partners innovate flexible continuous processing technologies, transforming pharmaceutical development and manufacturing for a modernized future.

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA's innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.