Bescherming van zeeën & oceanen

Bilgewaterbehandeling

Ieder schip, of het nu een containerschip, een olietanker of een vrachtschip is, produceert bilgewater en dit bilgewater vormt een acuut afvalverwerkingsprobleem. De IMO (Internationale Maritieme Organisatie) schrijft voor dat bilgewater alleen in zee mag worden geloosd indien het restoliegehalte onder de 15 ppm ligt. GEA's BilgeMaster voldoet ruim aan deze limietwaarde. Tegelijkertijd kan de olie, die bij door het proces van separeren terug wordt gewonnen, voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt.

Wat is bilgewater?

Bilgewater ontstaat door lekkage van zout water, koelwater, stookolie en smeerolie, door de ontwatering van bezink- en slibtanks, door drainage vanuit verschillende reinigingsprocessen en tevens door roet- en vuildeeltjes. Voordat er sprake van is, dat dit in de zee kan worden geloosd, krijgt men te maken met de IMO-voorschriften die vereisen dat dit explosieve mengsel zo intensief wordt behandeld dat het uiteindelijk nog maar een restoliegehalte van minder dan 15 ppm bevat. Deze minimale vervuilingsgraad kan met conventionele scheidingstechnieken echter niet op een voordelige manier worden gerealiseerd.

Oliegehalte tot < 5 ppm mogelijk

De oplossing is het BilgeMaster-systeem van GEA. De separators van dit systeem kunnen 200 tot 7000 liter per uur aan en verlagen zelfs in de standaard uitvoering het restoliegehalte tot onder het voorgeschreven minimum . Bij normale bilgewatertoevoer is het restoliegehalte in het reservoir met zuiver water 10 tot 12 ppm. Uitbreidingsunits maken het mogelijk om het oliegehalte tot < 5 ppm te verlagen zodat er de facto zuiver water in zee kan worden geloosd.

De teruggewonnen olie kan zonder problemen worden hergebruikt

Het economische voordeel van dit olie-water separeersysteem zit in het bijzondere duurzame karakter van de investeringen. De door het proces van separeren teruggewonnen olie kan bijvoorbeeld worden hergebruikt als stookolie. Teruggewonnen smeerolie kan worden gebruikt als brandstof om warmte op te wekken. Daar komt nog bij dat het systeem zelfreinigend is en zo ontworpen dat het zonder toezicht kan werken, zodat er geen extra personeel nodig is. Bij alternatieve methoden zoals bijvoorbeeld statische separeren met bezinktanks of filtratie daarentegen is ofwel een kostbare periodieke handmatige reiniging, ofwel de vervanging van filterelementen noodzakelijk. Bovendien zijn er vaak chemicaliën nodig die niet alleen duur zijn in de aanschaf, maar die ook een gevaar voor het milieu kunnen vormen.

Producten & technologieën

{{count}} van {{total}} wordt weergegeven

Related videos

{{video.title}}

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag