Water

Ontzilting van zeewater

Met de wereldwijde bevolkingsgroei en de hieruit voortvloeiende toename in de vraag naar zoet water voor gemeenten, landbouw en industrie, wordt ook de uitdaging om met innovatieve technologieën te voorzien in de globale waterbehoefte steeds groter. Terwijl de vraag naar zoet water verder stijgt, neemt op hetzelfde moment de beschikbaarheid hiervan af. Deze wereldwijde watercrisis wordt nog verder versterkt door klimaatveranderingen en milieuvervuiling. De trend gaat daarom steeds meer in de richting van de winning van drinkwater uit zout water. GEA ondersteunt deze ontwikkeling met krachtige decanters voor de ontzilting van zeewater, die zowel goedkoop als ecologisch gezien efficiënt zijn.

Header Blue Sea

De drie belangrijkste processen bij de ontzilting van zeewater zijn:

  • RO Reverse Osmosis (omgekeerde osmose) (membraanproces)
  • MED - Multi-effect distillation
  • MSF - Multi-stage flash

In de MED- en MSF-processen worden verdampers gebruikt. Deze werken onder vacuüm om de beste prestaties te behalen. Het vacuüm wordt altijd gecreëerd met behulp van meerfasen stoomstraal-vacuümpompen. Samen met de bijbehorende condensoren vormen deze vacuümpompen een integraal onderdeel van de verdampingsinstallatie en staan daarom steeds meer in het middelpunt van de aandacht. 

Omgekeerde osmose is één van de meest gebruikelijke methoden voor de ontzilting van zeewater. Om de onoplosbare stoffen uit zeewater te verwijderen, wordt voor de procesinstallaties meestal een drijf- of ultrafiltratie-unit geïnstalleerd. Dit resulteert in slibafzettingen en spoelwater, dat als afval moet worden verwerkt in verband met organische verontreiniging. 

Volumereductie van slib leidt tot lagere kosten van afvalverwerking en transport

Dankzij het gebruik van decanters van GEA kunnen kosten van afvalverwerking en transport doeltreffend worden verlaagd. Deze machines scheiden het slib namelijk op betrouwbare wijze in vaste stoffen en herbruikbaar water. Dankzij hun hoge ontwateringscapaciteit zijn ze in staat om de vaste stoffen te concentreren tot 25 procent droge stof; dit levert een aanzienlijke volumereductie op en zodoende ook lagere kosten van afvalverwerking.

Maximale betrouwbaarheid dankzij een robuust ontwerp

Om corrosie permanent te voorkomen, ook bij een extreem hoog gehalte van chloride-ionen in het zeewater, gebruiken wij alleen kwalitatief hoogstaande materialen voor de fabricage van onze decanters. Alle componenten die met het product in aanraking komen zijn over het algemeen vervaardigd van duplex/super duplex staal en zijn uiterst betrouwbaar.

  • Decanter voor het concentreren van bezinksel en de filtratie van spoelwater
  • Vermindering van het waterverbruik
  • Vaste stoffen met een gereduceerd volume en een hoog gehalte aan droge stof
  • Lagere kosten voor transport en afvalverwerking
  • Robuust ontwerp door het gebruik van corrosiebestendige materialen

Producten & technologieën

{{count}} van {{total}} wordt weergegeven

Related videos

{{video.title}}

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag