Menu

Industrial exhaust gas cleaning

Absorptie van chloorgas

Bij de productie van chloor moeten alle gevormde emissies, ook van eventuele afbraakproducten, worden verzameld en naar een gasreinigingssysteem getransporteerd. Een absorptie-installatie is dan ook een essentieel deel van de standaardapparatuur.

Over het algemeen zijn er vier typen emissies te onderscheiden:

  • Tijdens normaal bedrijf worden altijd aanwezige lekken, bijv. in de vulinstallatie, afgevoerd.
  • Bij het opstarten van een blok cellen moet de volledige chloorproductie van deze cellen worden opgezogen en geabsorbeerd totdat ze chloor produceren dat nagenoeg vrij is van inert gas.
  • Wanneer de chloorcompressor of de nabehandelingsinstallatie van het chloorgas defect raakt, moet de volledige geproduceerde hoeveelheid chloorgas door de absorptie-installatie worden gevoerd.
  • Als er lekken zijn in de tanks, of het leidingwerk en de verbindingen niet goed zijn, werkt de absorptie-installatie als noodinstallatie.

Verdund loogzout, dat wordt gevormd als bijproduct in chloorfabrieken, wordt gebruikt voor absorptie in de scrubber-installatie. 

Van een absorptie-installatie wordt verwacht dat deze de uitlaatlucht in de vier bovenstaande gevallen reinigt, zodat de installatie voldoet aan de wettelijk vastgelegde emissiewaarden. 

De installatie moet ook zo veel mogelijk operationele veiligheid bieden. Voor deze toepassing biedt GEA een driefasige absorptie-installatie voor chloor.

Om ongevallen in opslagzones voor chloor, doseerstations en tijdens het transport van chloor tegen te gaan, kunnen scrubber-installaties voor gebruik in geval van noodsituaties worden aangeboden.

Producten & technologieën

{{count}} van {{total}} wordt weergegeven

GEA Insights

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag