Industrial effluents

Leerlooierijen

Leerlooierijen zijn één van de industriële sectoren waar het meeste water wordt verbruikt. Om leer van goede kwaliteit te produceren uit een ton ruw materiaal is tot 60 m³ water nodig. De hoeveelheid afvalwater, dat een hoog gehalte aan alkalische en organische stoffen bevat, is uiteraard overeenkomstig hoog. Directe afvoer of verwerking in gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties is dan ook niet mogelijk. Voor overeenkomstige afvalwaterverwerking in leerlooierijen worden decantercentrifuges van GEA gebruikt als optimale voorbereiding op biologische verwerking.

Veel afvalwater

Bij de productie van leer is water niet alleen nodig voor transport door het productieproces, maar ook voor diverse taken zoals ontharen of weken van de huiden. Als gevolg van de specifieke productiemethodes bevat het water niet alleen een hoog alkaligehalte (pH-waarde 10), maar is het ook verontreinigd met chemische stoffen zoals sulfiet en chroom, en bevat het veel organische stoffen. Biochemische verwerking van afvalwater is standaardpraktijk in tal van installaties en decanters van GEA spelen daarbij een belangrijke rol.

Afvalwater doorsturen naar gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties

Nadat het afvalwater van het looiproces is verzameld en er polymeer aan toegevoegd is, scheiden de decanters continu alle organische vaste stoffen af zoals haar uit het dikke slib. De afgescheiden vaste stoffen kunnen worden gecomposteerd en bijvoorbeeld worden gebruikt in de tuinbouw of bosbouw. Het vloeibare gedeelte wordt verder biologisch verwerkt. Het slib dat overblijft, wordt gerecycled in het ontwateringsproces; het afvalwater kan veilig naar de conventionele gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties worden gestuurd. De voordelen van decanters bieden een optimale ontwateringscapaciteit en een laag verbruik van spoelwater. Het gesloten systeem voorkomt dat aerosols kunnen ontsnappen. Dergelijke aerosols zouden anders een probleem voor de mens en het milieu kunnen vormen.

Producten & technologieën

Weergegeven 4 van 5

GEA-inzichten

De koudeketen toekomstbestendig maken met duurzame koeltechniek

Het belang van een kwaliteitsbeheer van de koudeketen mag niet worden onderschat. Ervoor zorgen dat bederfelijke voedingsmiddelen op het moment van consumptie veilig en van hoge kwaliteit zijn, is een enorme verantwoordelijkheid...

Josep Masramón and his daughter stand in front of their GEA batch milking installation.

Hoe groepsmelken de moderne melkveehouderij ondersteunt

De nieuwste evolutie in automatisch melken introduceert groepsmelken; een praktijk in de melkveehouderij waarbij koeien, meestal twee of drie keer per dag, op vaste tijden in groepen worden gemolken. Met de automatiseringstechnologie...

Uit de lucht gegrepen

Toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen vormt in veel landen nog steeds een uitdaging. In verband met ziekte door vervuild drinkwater en dagelijkse tochten om het te gaan halen, kunnen veel kinderen niet naar school....

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.