Behandeling van uitstoot

Gasreiniging voor krachtcentrales en de afvalverbrandingsindustrie

GEA voorziet in kosteneffectieve oplossingen voor emissieverlaging in bestaande kolengestookte centrales en afvalverbrandingsinstallaties.

Onze knowhow voor nieuwe projecten op het gebied van het opwekkingsvermogen toont aan dat onze technologie in staat is te voldoen aan zelfs de strengste luchtkwaliteitsnormen.

Het sproeidroogabsorptieproces (SDA) is een veelzijdige manier voor het reinigen van rookgassen door verwijdering van zure gassen en deeltjes die vrijkomen bij verbranding van fossiele brandstoffen, voornamelijk steenkool. Door de aanwezigheid van grote volumes rookgassen hebben krachtcentrales vaak meer dan één sproeidroogabsorptiemodule.

Het eindproduct van sproeidroogabsorptie bestaat uit de reactieproducten, overtollige absorberende stof en vliegas. SDA-systemen kunnen naderhand effectief worden gemonteerd op locaties met beperkte ruimte en worden gewoonlijk online gebracht na een korte uitval voor aansluiting, zodat de verstoring van de stroomopwekking minimaal is.

Toepassingen in afvalverbrandingsinstallaties worden gewoonlijk gekenmerkt door relatief weinig gas. De kleinere installatiegrootte en de samenstelling van het zuurgehalte zijn meestal geschikt voor enkelvoudige ontwerpen. De droogeigenschappen van de absorber, het hoge chloorpercentage in het inlaatgas, de enkelvoudige modus enz. vragen om een ontwerp met een langere retentietijd in de absorberkamer, en daarom worden de installaties gebruikt met hogere uitlaattemperaturen.

Eén enkele, centraal geplaatste roterende vernevelaar minimaliseert de kans op wandbevochtiging en neerslag, wat zorgt voor een optimale benutting van reagens. De schuurbestendige constructie en het flexibele asontwerp kunnen onbalansen verdragen en zorgen voor betrouwbare, continue werking tussen geplande onderhoudsbeurten.

Ons doel is verlaging van de emissies van:

  • Stikstofoxides (NOx)
  • Zwaveloxides (SO2 en SO3)
  • Fijne partikels (PM2.5)
  • Kwik
  • Zure gassen (HCl en HF)
  • En andere gevaarlijke luchtverontreiniging veroorzakende stoffen (HAP's)

Wereldwijd zijn er meer dan 200 sproeidroogabsorptie-installaties geïnstalleerd in krachtcentrales, staalfabrieken, afvalverbrandingsinstallaties en installaties waarin gevaarlijk afval wordt verbrand. Ze hebben allemaal één gemeenschappelijk kenmerk: Ze werken in overeenstemming met of zelfs beter dan de vereiste prestatienormen zoals opgelegd door de plaatselijke autoriteiten.

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.