Behandeling van uitstoot

Bescherm onze planeet

De procesindustrie is een wereldwijde industrietak en schadelijke emissies van verschillende soorten procestechnologieën beïnvloeden vele regio's wereldwijd. Industrieën over de hele wereld worden geconfronteerd met strengere milieuregels, maar moeten tegelijkertijd voldoen aan de groeiende vraag naar hun producten. GEA biedt duurzame, kosteneffectieve en ecologisch haalbare oplossingen die onze klanten helpen om te voldoen aan de geldende regelgeving, terwijl toch de output wordt verhoogd en de concurrentiepositie wordt gehandhaafd.

GEA Uw partner in emissiebeheersing

Behandeling van uitstoot en afvalwater in lucht, water of aarde zijn de belangrijkste uitdagingen bij de beheersing van industriële verontreiniging, afgezien van energie-efficiënte en middelensparende productiemethoden.

GEA ontwerpt maatwerk procesoplossingen voor de beheersing van luchtverontreiniging en verwerking van afvalwater in nauwe samenspraak met de klant. 

Emissiebeheersing

Onze technologieën voor de beheersing van luchtverontreiniging voldoet aan de strengste emissievereisten met lage bedrijfs- en onderhoudskosten, waaronder:

 • Aerosol- en deeltjesverwijdering
 • Reductie van stikstofoxides (DeNOx)
 • Rookgasreiniging (DeSOx)
 • Absorptie van zuren, halogenen en andere toxische componenten
 • Verwijdering van zware metalen
 • Verwijdering van vluchtige organische verbindingen en geuren
 • Reductie van dioxines/furanen
 • Katalytische oxidatie
 • Gaskoeling en -conditionering 
 • Terugwinning van afvalwarmte

Afvalwaterverwerking

Op het gebied van de verwerking van afvalwater en procesvloeistoffen is GEA een belangrijke leverancier van complete proceslijnen en apparatuur voor de behandeling van: 

 • Afvalwater van diverse industrieën, ook tot zero liquid discharge (ZLD)
 • Recycling en upgrade van industriële vloeistoffen en afvalwater, inclusief de terugwinning van waardevolle stoffen en bijproducten

Terugdringen van afval

Verontreiniging van land en grond kan worden gereduceerd door verbranding van afvalstromen. Zowel rookgasstromen als vloeibaar afval kunnen worden behandeld door middel van GEA technologieën en apparatuur.

De procesoplossingen van GEA zijn gebaseerd op onze belangrijke technologieën en apparatuur, zoals:

 • Centrifugaalscheiding
 • Crossflow membraanfiltratie
 • Verdamping
 • Vriesconcentratie en oplossingkristallisatie
 • Gasreinigings- en emissiebeheersingstechnologieën

GEA’s installaties worden gebouwd conform de strengste gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en in overeenstemming met de wetsvoorschriften en normen aangaande de chemische industrie. Onze apparatuur is in staat om het hoofd te bieden aan de risico's die gepaard gaan met het dagelijkse gebruik van geconcentreerde zuren, hoge druk en ontvlambare of explosieve stoffen.

Producten & technologieën

{{count}} van {{total}} wordt weergegeven

Related videos

{{video.title}}

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag