GEA Weideregistratie 2.0
Vraag aan

GEA Weideregistratie 2.0

Het GEA Weideregistratiesysteem registreert de weidegang door middel van een weideselectie of doorloopantenne die bij de in- en uitgang van de stal wordt geïnstalleerd. De koeien worden herkend aan een responder die om de hals of voorpoot bevestigd is.
GEA Weideregistratie 2.0
GEA Weideregistratie 2.0

Nieuwe beweidingsvormen

De zuivelindustrie wil het voor melkveehouders, die nieuwe vormen van beweiding toepassen, makkelijker maken weidegang aan te tonen. Daarom zijn er in 2016 in een pilot, meetsystemen ontwikkeld voor individuele koeregistratie van weidetijd.

De laatste jaren zijn er nieuwe beweidingsvormen ontwikkeld. Naast de hele koppel in de wei, wordt ook steeds vaker in koppels op verschillende dagdelen geweid. Ook vrij koeverkeer (bijvoorbeeld bij robotmelken) wordt meer en meer toegepast. Sinds 2017 wordt het mogelijk om met behulp van GEA apparatuur te meten hoeveel tijd individuele koeien in de wei doorbrengen. GEA heeft hiervoor in 2016 meegedaan aan een pilot waarbij op een 3 tal bedrijven praktijktesten zijn gedaan.

Het gebruiksvriendelijke programma biedt de mogelijkheid om de gemiddelde data op zowel koe- als kuddeniveau weer te geven. Aan de hand van deze informatie kan de veehouder het werkelijke aantal uren weidegang aantonen en de weidegang en het bedrijfsmanagement verder optimaliseren. Het systeem is geschikt voor melkveehouders met een GEA melk- of krachtvoerinstallatie. Sinds 2017 draaien er weideregistratiesytemen bij melkveehouders in het hele land. Ook op de drie testbedrijven blijft het systeem draaien en wordt er onder andere verder getest met online koppelingen.

Het GEA Weideregistratie 2.0 systeem is goedgekeurd door de Duurzame Zuivelketen.

Van individuele weidetijd naar uren en dagen weidegang

Sinds 2017 kunnen melkveehouders met behulp van hardware in combinatie met een beweidingsregistratie tool aantonen dat zij hun melkgevende koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag laten grazen (of het alternatief: minimaal 720 uur en minimaal 120 dagen per jaar). Het nieuwe is dat de werkelijk gemeten individuele weidetijd gebruikt wordt om vast te stellen of aan de voorwaarden is voldaan. Hierdoor is ook koppelbeweiding en vrij koe verkeer mogelijk. Op basis van de individuele weidetijd rekent de tool uit hoeveel weidegang de koeien op het bedrijf hebben gehad.

Dat gaat als volgt:

  • De individuele weidetijd van alle melkgevende koeien telt mee. De koeien in de eerste 14 dagen van de lactatie worden niet meegeteld. 
  • Per dag wordt gekeken hoeveel koeien een individuele weidetijd van meer dan 1 uur hebben. Is dit minimaal 90% dan wordt die dag meegeteld als een weidedag. Is het minder dan 90% dan wordt die dag niet meegeteld als een weidedag. Per jaar moeten er minstens 120 weidedagen behaald zijn. 
  • Voor een weidedag wordt vervolgens het gemiddelde berekend over de individuele weidetijden van alle melkgevende koeien op het bedrijf (m.u.v. koeien in de eerste 14 dagen van de lactatie). 
  • Dit gemiddelde is het aantal weide-uren dat voor die dag gerekend wordt.
GEA Beweidingsregistratie Tool
GEA Beweidingsregistratie Tool

Beweidingsregistratie tool

GEA heeft voor het verwerken van de gegevens over de weidegang een tool ontworpen, deze tool verwerkt de weidegangsduur en levert managementinformatie op. Door middel van ontvangers in de stal kan een koe worden herkend aan de responder. Deze herkent de koe en registreert de tijd dat de koe naar buiten gaat en vervolgens weer naar binnen komt. De informatie van de gemiddelde weidegangsduur wordt dagelijks verzonden naar een centraal register, waar uw zuivelfabriek vervolgens kan controleren of uw voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van weidepremie.

Interesse of meer informatie?

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag