Menu
Verhogen van het aantal lactaties als pijler van duurzaamheid
Gratis Optimalisatie Adviesgesprek

Verhogen van het aantal lactaties als pijler van duurzaamheid

De veehouderij heeft in toenemende mate te maken met wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de fosfaatwetgeving, die ertoe heeft geleid dat sommige veehouders koeien afstoten om de mesthoeveelheid te reduceren en zo aan de wetgeving te voldoen. Wetgeving als deze biedt echter wel de mogelijkheid om je bedrijf rendabel te verduurzamen.
GEA B3130 Flexibele ligbox

Wetgeving als katalysator voor een efficiënte bedrijfsvoering

De fosfaat- (maar ook andere) wetgeving heeft ertoe geleid het efficiënt gebruiken van de fosfaatruimte op uw melkveebedrijf, nu meer dan ooit, essentieel is om goed te kunnen boeren. In dat kader is het belangrijk om:

  • De dieren zo lang mogelijk op het bedrijf te houden 
  • Zo weinig mogelijk uitval op het bedrijf te hebben, en daardoor ook zo min mogelijk veeartskosten op het bedrijf te kennen (bijkomend voordeel).
  • Zo weinig mogelijk aanwas te realiseren. Of zoals dit tegenwoordig omschreven wordt met de term “duurzaam boeren”. Waarom duurzaam boeren? Simpel: omdat dit beter is voor het milieu; door de consument verwacht wordt; en zodoende geld kan opleveren. 
grafiek-aantal-lactaties-GEA

Verhogen van het aantal lactaties

Het is algemeen bekend dat het gemiddelde aantal lactaties van een koe in Nederland drie tot drieënhalf is. Dit is kort, zeker gezien de praktijk die uitwijst dat de hoogste melkgift per lactatie in de 5de, 6de of 7de bereikt wordt (zie lactatiecurve). Daarnaast kost de opfok van iedere vaars een veehouder ongeveer 1700,- euro. 

Melkveehouder Rijpkema in Oldeholtwolde (FR) geeft aan dat de melkgift op zijn bedrijf is gestegen dankzij een verbetering in het ligcomfort om de eenvoudige reden dat zijn koeien sinds de nieuwe ligbox meer liggen. Experts hebben berekend dat 1 uur meer of juist minder liggen 0,5-1 liter melk per koe per dag kan schelen. Het belang van optimaal ligcomfort mag dus niet onderschat worden. 

Het verhogen van het aantal lactaties is een belangrijk onderdeel van wat ook wel ‘duurzaam boeren’ wordt genoemd. Over het algemeen leveren duurzame oplossingen geld op en bovendien is het goed voor de beeldvorming. Maar hoe schakel je rendabel om naar een duurzame bedrijfsvoering? Vaak kan dit al via een paar ingrepen in de bestaande stal die vrij eenvoudig uit te voeren zijn: 

  • Ten eerste de ruimte. Koeien voelen zich prettiger wanneer er voldoende ligplaatsen zijn, goede loopruimtes en daardoor weinig competitie en verdringing is in de stal. Ook doodlopende gangen of paden vinden koeien niet prettig.
  • Daarnaast is (lig)comfort van essentieel belang. Wanneer er een goed ligbed gecreëerd kan worden en voldoende ruimte aan een dier gegeven wordt zorgt dit voor een koe die zich beter voelt, dit resulteert weer in minder uitval en dus langere levensduur.
GEA ADVIESGESPREK
GEA ADVIESGESPREK

Hoe GEA je kan helpen bij het rendabel verduurzamen van je bedrijf

De door GEA ontwikkelde flexibel ligbox GEA DairyBarn B3130 kan, in combinatie met het Akwatopsoft (waterbed met ondermatras), aanzienlijk bijdragen aan het verhogen van koecomfort. De praktijk wijst in ieder geval uit dat koeien significant langer in de boxen liggen, waardoor ook het haar op de hakken terugkomt. Ook stijgt de melkgift dankzij het verbeterde koecomfort en blijven de dieren langer op het bedrijf. Een bijkomend voordeel is dat hierdoor minder dieren hoeven te worden aangehouden voor de aanwas. 

Meer opbrengt en minder aanwas

Even een rekenvoorbeeld ter verduidelijking: stel het gaat hier om een bedrijf van 200 koeien. Wanneer deze koeien 2 uur langer liggen op het Akwatopsoft ligbedsysteem, dan wijst de praktijk uit dat dit kan resulteren in ongeveer 1 liter melk meer per koe per dag. Dat is 73.000 liter meer op jaarbasis en dus (bij 0,35 cent per liter) rond de 25.000 euro meer opbrengst. 

Daarnaast heeft hetzelfde bedrijf ook minder aanwas nodig.  Indien de lactatie per koe met 1 verlengd wordt, dan kan de aanwas per jaar van 50 naar 40 vaarzen omlaag worden gebracht (op basis van 25% vervanging per jaar). 10 vaarzen minder opfokken geeft (10x1700) 17.000,- euro minder opfokkosten. Er komt daardoor meer ruimte beschikbaar, wat weer goed is voor de rust binnen de koppels en mogelijk een verlaging van de veeartskosten met zich meebrengt. 

40.000,- euro besparing bij 200 koeien

De bovenstaande berekening laat zien dat de besparing op jaarbasis bij 200 koeien neerkomt op ruim 40.000,- euro. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de situatie uiteraard per bedrijf kan verschillen en de melkgift van meer factoren dan alleen koecomfort afhangt. Maar onze experts durven op basis van enkele praktijkvoorbeelden te concluderen dat een duurzame bedrijfsvoering geld kan opleveren; mits goed uitgevoerd. Dat biedt kansen!

Gratis Optimalisatie Adviesgesprek | Vraag het nu aan

Ook weten of je stalinrichting goed en duurzaam wordt uitgevoerd, en waar nog optimalisatie te behalen is? Vraag nu een gratis Optimalisatie Adviesgesprek aan.

Meer weten? Vraag nu een gratis Optimalisatie Adviesgesprek aan via GEA

Downloads

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag