Menu
De eerste 40 dagen van de opfok bepalen de potentie van de melkkoe
Meld aan

De eerste 40 dagen van de opfok bepalen de potentie van de melkkoe

Elke koe begint haar leven als kalf. Op veel bedrijven duurt de opfok van nuchter kalf tot melkgevende vaars 24 tot 30 maanden. Een kortere opfok is om verschillende redenen beter. U benut uw fosfaatproductieruimte beter én de levensproductie van de koeien is hoger. Vooral de eerste 40 dagen zijn cruciaal.
kalveropfok-klein

Uit onderzoek blijkt dat koeien die op 22 tot 24 maanden kalven gemiddeld per jaar voor een hogere melkgeldopbrengst zorgen dan koeien die op 30 maanden kalven. Los daarvan vraagt de fosfaatwetgeving ook om een kortere en effectieve opfok. Elke maand opfok legt beslag op een deel van de  fosfaatproductieruimte. Hoe korter de opfok, des te meer ruimte voor melkproductie. Het belangrijkste voor de ontwikkeling van het kalf is de melkperiode tot ongeveer 40 dagen leeftijd, stelt specialist Theo Reymen van het technisch support team van GEA. De ontwikkeling van het jonge dier in deze fase is bepalend voor de aanleg en ontwikkeling van vitale organen, zoals de lever en de uier. Als je in die eerste 40 dagen de groei maximaal benut, is het dier sneller rijp en wordt een grotere productie-potentie vastgelegd. 

Onbeperkt, maar wel gecontroleerd

De beste manier om alles uit deze periode te halen is zoveel mogelijk melk verstrekken. Onbeperkt, maar wél gecontroleerd, benadrukt Reymen.“In onze visie zou een kalf naar behoefte moeten kunnen drinken, maar wel met een beperkte hoeveelheid per drinkbeurt om te voorkomen dat een kalf zich overdrinkt. De maximale hoeveelheid per drinkbeurt is vast ingesteld door de 40Fit functie en bedraagt 2 liter. Indien een kalf 2 liter opneemt, zal het programma een wachttijd van 2 uur inlassen voordat het dier  opnieuw kan drinken bij de drinkautomaat. ”Door op deze manier naar behoefte te drinken, kunnen kalveren van 20 dagen tot wel 15 liter per dag opnemen. Daarmee kan de groeisnelheid oplopen tot 1.000 gram per dag in deze eerste weken. Het spreekt voor zich dat de melk van goede kwaliteit is en altijd dezelfde samenstelling heeft. Dat helpt darmproblemen te minimaliseren, zegt Reymen. GEA adviseert melkveehouders opfokmelk te gebruiken omdat deze een gegarandeerde kwaliteit heeft.

Kalveropfok

Krachtvoer is de katalysator

Vanaf de veertigste levensdag is het zaak de melk snel af te bouwen. Om vast voer te kunnen verteren, moet de pens zich ontwikkelen. Krachtvoer is daarin de  katalysator.“Kalveren moeten wennen aan ander voer. In het begin vinden ze dat niet lekker. Daarom kunnen ze het beste starten met smakelijk, muesli-achtig voer. Als de kalveren eenmaal de smaak te pakken hebben, kunnen ze ook ruwvoer verwerken, zoals hooi en mais.”De speenfase begint rond dag 40. Het einde van de speenfase is dierafhankelijk en wordt bepaald door de mate waarin een dier krachtvoer en ruwvoer kan opnemen. Hoe sneller kalveren deze ontwikkeling doorlopen, des te beter ze op latere leeftijd presteren. Ook hier kan technologie een handje helpen, met een krachtvoerbox die hele kleine porties verstrekt en registreert of een kalf deze ook opeet. Vochtige restjes die lang blijven liggen zijn funest. Reymen: “Vochtige restjes zijn niet smakelijk en worden minder goed gegeten en kunnen zelfs gaan schimmelen.”

Koppeling krachtvoer en melk

Het spenen verloopt ideaal als de ontwikkeling van de krachtvoeropname en de afbouw van de melk op elkaar afgestemd worden. Dat kan als de drinkautomaat en krachtvoerbox zijn gekoppeld. Is de overgang op krachtvoer en ruwvoer gelukt, dan heeft het jonge kalf zich ontwikkeld tot herkauwer. De opfok is dan nog lang niet klaar. Ook in het vervolg blijven juiste voeding en goede huisvesting belangrijk voor  de groei en ontwikkeling. De potentie van de vaars wordt echter bepaald door de melkopname in de eerste 40 dagen en de snelle ontwikkeling van de pens  rondom het spenen.

GEA ADVIESGESPREK
GEA ADVIESGESPREK

Vrijblijvend Optimalisatie Gesprek

Factoren als voeding, gezondheid, huisvesting, hygiëne en management bepalen hoe goed een kalf presteren kan. Gelukkig zijn dit factoren waarop veehouders invloed hebben. Als sparringpartner en hoogwaardige leverancier in de melkveehouderij helpt GEA u graag uw kalveropfok te optimaliseren. 

GEA ondersteunt veehouders bij de jongvee- opfok onder andere met drinkautomaten en een melktransport-trolley. Deze leveren niet alleen een besparing qua tijd en arbeid, ze ondersteunen de vakman met het doseren van precies het juiste voer op het juiste moment.  

Bij een persoonlijk bezoek analyseren wij uw bedrijfsvoering om u te adviseren over geoptimaliseerde kalveropfok. 

Meld u gratis aan voor een vrijblijvend kalveropfok optimalisatie adviesgesprek.

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag