Menu
Deel 1: Stofverwijdering
contact

Deel 1: Stofverwijdering

Emissiebeheersing is een mijlpaal in de wereldwijde milieubescherming voor mens en dier en voor de aarde zelf. In een 5-delige serie gaan we dieper in op een vijftal oplossingen en bijbehorende technologieën die de procesindustrie helpen bij het beheersen en minimaliseren van emissie uitstoot. In dit eerste deel gaan we in op stofverwijdering.
Emissiebeperkende maatregelen - stofverwijdering

5 technologieën die helpen bij stofverwijdering

Stofverwijdering is een emissiebeheersingstechnologie waarmee neerslag van deeltjes en aerosols wordt verzekerd voordat lucht in de atmosfeer wordt gebracht.

De belangrijkste technologieën om stof mee te verwijderen zijn:

GEA scrubbers voor rookgasreiniging

1) Scrubbers

Wat is het? Een scrubber, ook wel gaswasser genoemd, is een luchtreinigingsinstallatie die wordt gebruikt om verschillende soorten schadelijke stoffen, waaronder stof, uit gasvormige processtromen te verwijderen. De techniek wordt vooral toegepast bij stoffen die goed oplosbaar zijn in water zoals alcoholen en aceton. Daarnaast zijn er ook systemen met organische wasvloeistoffen. Naast ontstoffen, is het terugwinnen van grondstoffen bij deze techniek soms ook goed mogelijk.

Hoe werkt het? In een scrubber wordt een gasstroom in intensief contact wordt gebracht met een vloeistof, vaak water (of waterige oplossing), met als doel bepaalde gasvormige componenten uit het gas naar de vloeistof te laten overgaan. Gaswassers kunnen als emissiebeperkende techniek bij zeer veel gasvormige emissies worden toegepast. 

Meer informatie over Scrubbers van GEA.

Kolom scrubber

2) Kolomscrubbers

Een scrubber kan uit een aantal kolommen bestaan, afhankelijk van de vraag van de klant. In sommige gevallen vragen klanten om een systeem te ontwerpen waarbij er slechts één stof uit de processtroom wordt gehaald. Gaat het om meer stoffen, wordt de applicatie vaak uit meerdere trappen opgebouwd. 

Kolomscrubbers worden gebruikt als eerste fase in een nat gasreinigingssysteem voor speciale toepassingen, d.w.z. voor hete en corrosieve gassen met een hoog stof-, arsenicum- of seleniumgehalte, die vrijkomen bij bepaalde metallurgische processen.

Meer informatie over kolomscrubbers van GEA.

Elektrostatische stofvangers

3) Elektrostatische stofvangers

Wat is het? Een elektrostatische stofvanger - ook wel elektrostatische afscheider (ESP), E-filter, ESP (electrostatic precipitator) of elektrofilter genoemd - is een luchtemissiebeperkende techniek die uit een afgasstroom naar de atmosfeer vliegas, rook- en stofdeeltjes verwijdert. Deze techniek gebruikt een elektrostatisch veld voor het scheiden van stofdeeltjes uit uitlaatgassen. 

Hoe werkt het? Terwijl de verontreinigde gassen door het geïoniseerde veld tussen de elektroden stromen, ontvangen de deeltjes een negatieve lading terwijl ze passeren. Deze beladen deeltjes worden daarna aangetrokken door een geaarde of positieve geladen elektrode en blijven eraan vastkleven.

Er zijn twee categorieën – natte en droge elektrostatische stofvangers - met ieder hun eigen toepassingen:

  • Droge elektrostatische stofvangers. De voornaamste toepassingsgebieden zijn complexe grote rookgasreiniging systemen in energiecentrales en afvalverbrandingsinstallaties.
  • Natte elektrostatische stofvangers. De voornaamste toepassingsgebieden zijn kleinschalige rookgasreinigingssystemen in de metaalindustrie en de chemische industrie waar droge elektrostatische filters niet toereikend zijn zoals bij nat en plakkerig materiaal, brandbare en explosieve mengsels en materiaal met een hoge weerstand. Het wordt ook toegepast als kwikverwijdering bij afvalverbrandingsinstallaties. De Natte Elektrostatisch Filter werkt hetzelfde als de droge variant, maar de verzamelelektroden worden niet geklopt, maar de afgevangen stof wordt door middel van een spoelvloeistof verwijderd. De aangevoerde lucht dient ook voorafgaand te worden bevochtigd.

Meer informatie over stofvangers van GEA.

Ontstoffingsfilter

4) Ontstoffingsfilter

Wat is het? Ontstoffingsfilter - ook wel bekend als bag-filter - en kaarsfilters zijn gebaseerd op filtratie door middel van textiel of keramische materialen. Waar elektrostatische filters veel stof uit de processtroom weten te filteren, haalt een bag-filter nog meer stof uit die stroom. Het is vaak de aangewezen technologie wanneer een laag stofgehalte nodig is als voorwaarde voor de reiniging van gassen. Omdat ze grote hoeveelheden deeltjes kunnen verwijderen op niet-selectieve basis, zijn ze belangrijk voor tal van toepassingen. Maar ze worden vaak toegepast in applicaties met drogers, bijvoorbeeld sproeidrogers. “Denk aan melkpoederfabrieken en voedselproducerende bedrijven. Daar zie je dit soort technologie ook vaak terug.”

Hoe werkt het? Wanneer met stof geladen gassen door een poreuze laag weefsel of vilt stromen, wordt het stof gescheiden van het gas en afgezet op het filtermedium. Dit wordt periodiek verwijderd en afgevoerd in de stoftrechter.

Meer informatie over ontstoffingsfilter van GEA.

Cycloon

5) Cyclonen

Wat is het? Cyclonen worden vaak gebruikt om stof vooraf te verwijderen uit afvalgassen die veel stof bevatten. Meestal wordt een cycloon vanwege zijn relatief geringe rendement en relatief hoge restemissie gebruikt als voorafscheider om de grootste stofbelasting weg te nemen, gevolgd door bijvoorbeeld een scrubber of filter.

Hoe werkt het? Met een cycloon wordt de verontreinigde gasstroom in de cilindervormige kamer geleid. Door de centrifugale kracht wordt het stof naar de wand geslingerd, waarna het stof via de onderzijde wordt afgevoerd. Het gezuiverde gas verlaat de cycloon in het midden aan de top. Het binnenkomende gas wordt gedwongen in de circulaire beweging langs de binnenzijde van de cycloon naar beneden te bewegen, aan de onderzijde van de cycloon keert de afgasstroom zich en verlaat het de cycloon aan de bovenzijde. Afgescheiden stof wordt als afval afgevoerd of gerecycled. De stofslurry van een natte cycloon moet in een waterzuivering verwerkt worden.

Meer informatie over cyclonen van GEA.

Heeft u een vraag over emissiebeperking en/of de oplossingen en technologieën van GEA? Vul dan dit formulier in. Een specialist neemt contact met u op.

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag