Menu
Continue productie: De toekomst van de farmaceutische industrie
Lees verder

Continue productie: De toekomst van de farmaceutische industrie

De ontwikkeling van flexibele, continue productiesystemen zal een van de belangrijkste veranderingen in de farmaceutische industrie zijn in de komende 10 jaar. Flexibele ontwikkelingsmogelijkheden zullen het commerciële productieproces vergemakkelijken en het mogelijk maken een groter begrip van het proces te verkrijgen met kleinere hoeveelheden materiaal.
Tablets

Continue productie: De toekomst van de farmaceutische industrie

Meer dan 20 jaar lang heeft de batchproductie van massaal verkochte vaste toedieningsvormen de industrie gedomineerd. De winstgevendheid was zo groot, dat er voor bedrijven geen drijfveer was om te innoveren of om het risico te nemen om nieuwe productietechnologieën te ontwikkelen. Nu het tijdperk van de succesgeneesmiddelen ten einde is, wordt steeds vaker erkend dat: 

  1. De materiaalkosten voor geneesmiddelenontwikkeling aanzienlijk zijn, 
  2. Nieuwe geneesmiddelen waarschijnlijk in veel kleinere hoeveelheden geproduceerd zullen worden, 
  3. Bij nieuwe behandelingen de ontwikkeling van een commercieel productieproces niet gegarandeerd is.

Deze factoren hebben ervoor gezorgd dat de kosten, risico's en tijdlijnen die bij traditionele batch gebaseerde ontwikkeling en productie hoorden opnieuw worden bekeken. In de meeste industrieën wordt continue productie gezien als de voordelige oplossing voor het in grote hoeveelheden produceren van goedkope producten, waarbij het niet nodig is om te focussen op de kosten van materialen gebruikt in de procesontwikkeling en waarbij vaak weinig productwissels nodig zijn.

Het elimineren van de kosten en het risico van batchgewijze opschaling

De mogelijkheid tot het verkrijgen van meer gegevens met minder product tijdens de ontwikkeling en het elimineren van de kosten en risico's van batch gebaseerde 'schaalvergroting', heeft geleid tot de introductie van kleinschalige continue apparatuur die zowel kleine hoeveelheden materiaal kan verwerken tijdens R&D, als gedurende variabele tijdsperiodes kan worden ingezet om te voldoen aan de marktvraag tijdens commerciële productie.

Ook regelgevende instanties ondersteunen continue productie steeds meer en fabrikanten erkennen dat de huidige kosten van kwaliteitsbeheer onevenredig hoog zijn in vergelijking met andere sectoren, waar de productie, detectie en verwijdering van producten die buiten de specificaties vallen verwaarloosbaar klein is. Bedrijven die kleinschalige continue productiesystemen gebruiken, hebben vastgesteld dat besparingen op werkzame farmaceutische stoffen van meer dan 60% mogelijk zijn en dat de time-to-market ingekort kan worden met meer dan een jaar. Binnen 10 jaar zullen veruit de meeste tabletten geproduceerd worden op continue productielijnen die geïnstalleerd zijn in modulaire faciliteiten, waarvan de grootte slechts een fractie van de afmetingen van de huidige installaties bedraagt.

Meer informatie over ConsiGma™ continu-verwerking

Bij GEA geloven we dat continue verwerking de kwaliteit van farmaceutische eindproducten verbetert: door te focussen op kwaliteit gedurende de hele levenscyclus van het product, niet alleen op kwaliteitsinformatie verkregen uit analytische tests; door de mogelijkheden van uw processen te begrijpen, factoren die variabiliteit veroorzaken te beheersen en de daaraan gerelateerde risico's te verlagen.

Meer informatie over de GEA oplossing voor continue-verwerking?

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag