Menu
5 redenen voor het gebruik van een ammoniak warmtepomp
Besparingsadvies

5 redenen voor het gebruik van een ammoniak warmtepomp

Een warmtepomp brengt warmte uit zijn omgeving – uit water of restwarmte van processen – van een lagere naar een hogere temperatuur. Warmte wordt zodoende op een efficiënte manier teruggewonnen en opnieuw toegepast. Dat is interessant, zeker in het kader van duurzaamheid.
5 redenen waarom - warmtepomp

5 redenen waarom iedere fabriek baat kan hebben bij een NH3 warmtepomp:

Ondanks de potentie, wordt de warmtepomp nog lang niet in alle productiefaciliteiten waar warmte wordt gegenereerd toegepast. Een gemiste kans, want warmtepompen zijn dankzij hun efficiëntie en korte terugverdienperiode ideaal voor (proces)verwarming. Ze vormen een milieuvriendelijk en economisch aantrekkelijk alternatief voor conventionele verwarmingssystemen.  

Heat pump GEA

1) Hergebruik van restwarmte

Over het algemeen is 65% van het energieverbruik gekoppeld aan koeling of verwarming. Maar wat gebeurt er met de restwarmte? Een warmtepomp kan restwarmte uit processen/afvalstromen nuttig gebruiken, waardoor warmte niet langer verspild wordt.

2) Functionele warmte tot wel 90˚C

Dankzij verbeteringen in de compressortechnologie kan een ammoniakwarmtepomp restwarmte nu tot hogere temperaturen opwarmen: 80-90˚C. Dit heeft de weg geëffend voor een meer algemene toepassing in de voedingsmiddelen-, drank- en zuivelindustrie, waar afvalwarmte kan worden gebruikt voor het wassen, reinigen en drogen van producten en verwarmingswater voor reinigings- en verwerkingsdoeleinden, evenals pasteurisatie.

warmtepomp & Brandenburgtor

3) Minder CO2-uitstoot

Een warmtepomp leidt tot een aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot - in sommige gevallen zelfs met 50% - wat weer een in positieve zin bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen en de hieraan gekoppelde wet- en regelgeving.

4) Hoog en snel rendement

Een warmtepomp levert een directe besparing in energie en kosten op. De terugverdientijd is daarom erg kort. Zo is de koudemiddelinhoud gering t.o.v. conventionele systemen. Ammoniak is daarmee een efficiënter koudemiddel dan andere conventionele (gas) koudemiddelen. Er is dus minder ammoniak nodig om dezelfde mate van koeling of verwarming te bereiken.

Besparen met GEA

5) Ammoniak als natuurlijk en efficiënt koudemiddel

Veruit de meeste klimaatinstallaties zijn gevuld met HFK-koudemiddelen, maar de toenemende druk op HFK’s (fluorkoolwaterstoffen) zorgt ervoor dat natuurlijke koudemiddelen door hun GWP-waarden beter in beeld komen. Ammoniak (NH3) is een natuurlijk, thermodynamisch zeer efficiënt en rendabel koudemiddel. Voor NH3 zijn de GWP (Aardopwarmingsvermogen) en de ODP (Ozonafbrekend vermogen) beiden 0. Warmtepompen van GEA kunnen worden ingezet met het natuurlijke koudemiddel ammoniak.

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen met een warmtepomp? Vraag nu een gratis besparingsadviesgesprek aan van een van onze experts!

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag