GEA ScanBrine

Genel Bakış

Homojen salamura ve marinat, marinasyon prosesinde kritik bir faktördür. GEA ScanBrine'ın uygulama-bazlı venturi/pompa kombinasyonları, hafif salamuradan ağır marinatlara kadar mükemmel karışımlar sağlar. Makine, 500 ila 3000 litre arasında modüler karıştırma ve depolama tanklarına sahip olup, sistemi büyütmek ve kapasiteyi arttırmak mümkündür. Tek-hızlı bir karıştırma cihazı ile donatılmıştır ve kontrol paneli kullanımı kolaydır.

GEA ScanBrine

Çalışma Prensibi
Karıştırma tankı ilk olarak temiz su ile doldurulur, kuru içerikler ise bir besleme haznesine yüklenir. Daha sonra su sirkülasyonu başlar ve otomatik besleme vanası açılır. İleri bir venturi pompa devresi, karıştırma tankına girmeden önce içerik malzemelerininliquid, before entering the mixing tank. The stirring device has two three-wing propellers. After mixing, the brine is pumped into the storage tank, and injector brine tank or another site.

• Fill with fresh water and load dry ingredients
• Water starts to circulate
• Advanced venturi ensures the ingredients are dissolved and premixed
• Two three-wing propellers
• After mixing, brine is pumped into the storage tank

Performance
An advanced venturi pump circuit, with easy-to-change application-dependent nozzles, ensures the ingredients are dissolved and premixed into the liquid, before entering the mixing tank. Even working with materials which are difficult to mix, complete homogeneity can be obtained. Features like a pressure transducer for automatic water dosing, level control and pump protection in combination with the ingredient hopper that is placed at an ergonomically height, ensure this machine is easy to use.

• Modular and flexible design
• An advanced venturi pump circuit
• Complete homogeneity can be obtained

 

Etkili temizlik ve daha fazla gıda güvenliği için en son hijyen standartlarında geliştirilmiştir

Esneklik 
Randımanı maksimuma çıkartmak için termal yalıtım ve sıcaklık kontrollü soğutma ceketi eklenebilir. Diğer opsiyonlar arasında, ağır marinatlarda içeriklerin ayrışmasını önlemek için 2-hızlı karıştırma cihazı, köpüklenmeyi önlemek için malzeme haznesi üzerinde vakumlu bir kapak, platformlar, aktarım pompası ve ekstra venturi ayar seti yer almaktadır. 

Hijyen 
Etkili temizlik ve daha fazla gıda güvenliği için GEA ScanBrine en son hijyen standartlarında geliştirilmiştir. Bütün motorlar ve dişliler, salamura kontaminasyon riskini ortadan kaldırmak için tankın altına, gıda bölgesinden uzağa yerleştirilmiştir. Tankların, boruların ve pompanın oldukça erişilebilir, kendini boşaltan tasarımı, makinenin muayene ve temizliğini kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır. Besleme haznesine elektropolisaj yapılmıştır, şeffaf akrilik kapaklar (FDA onaylı) çökelti ve sıvının tank içine dökülmesini önler ve salamura miktarını görsel olarak sağlar. 

• Hijyenik tasarım 
• Gıda bölgesi dışına yerleştirilmiş motor ve dişliler 
• Oldukça kolay erişilebilir, kendinden boşalan tasarım 
• Elektropolisajlı besleme haznesi 
• Şeffaf akrilik kapaklar (FDA onaylı)