Buhar Türbini Uygulama Çözümleri

Uygulama esnasında yağlama yağı, çeşitli kirlenmelere maruz kalmaktadır. Aşındırıcılar, toz, yoğuşma ve bozunma ürünleri gibi yabancı maddeler, yağlama yağı karterinde birikebilir. Ayrıca yağda bulunan asitler ve katalizörden gelen yabancı maddeler, erken eskimeye neden olabilir.

Temiz yağ - Düzgün çalışma

Yağ

GEA arıtma cihazları, yağ içindeki su ve katı yabancı maddeleri santrifüj kuvveti kullanarak ayırır. Arıtılan yağ artık sadece serbest su izleri içerir ve metal yada metal dışı yabancı maddeler içermez. Bu sadece yağlama yağının düzgün çalışmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzayan hizmet ömrü ile maliyet üzerinde kalıcı bir pozitif etki sağlar.

Temel faydalar

  • Daha uzun türbin yağı ömrü
  • Daha az aşınma ve minimum maliyet

Türbin kondenserlerinde hava giderimi

çok-kademeli-vakum-jenerasyonu_enerji-türbini-gazsızlaştırma-01

Türbin kondenserlerinde buhar, basınç enerjisinin tamamen kullanılabilmesi için mümkün olan en düşük basınca genleştirilir. Türbinin arkasındaki düşük basınç, "türbin kondenseri" olarak adlandırılan kısımda genleşen buharın yoğuşmasıyla ve kondenser havasının giderilmesiyle, yani buhar içinde bulunan yoğuşmayan gazların giderimi ile üretilir.

Elde edilebilir basınç, türbin kondenseri içindeki yoğuşma koşullarına ve konstrüksiyonuna bağlıdır. Bugün su soğutmalı ve hava soğutmalı kondenserler kullanılmaktadır. Türbin kondenseri içindeki yoğuşma koşullarını mevcut soğutma suyunun sıcaklığı, türbindeki buhar yüklemesi, yoğuşmayan gaz miktarı ve bunların giderimi belirler. Normal olarak elde edilen basınçlar, 25 - 250 mbar aralığındadır.

Ana 2 kademede buhar jet vakum pompası kullanılır. Ancak bazen 3 kademe içerirler. Sonrasında sıvı çemberli pompa olmak üzere, yüzey kondenserli buhar jet pompaları da kullanılır.

The cooling of the inter- and after-condenser is normally effected by the condensate from the turbine condenser because the heat content of the expanded driving steam is therefore transferred to the condensate flow and thus reclaimed.