Gaz Türbinli Enerji Tesisleri için Arıtma Sistemleri

Gaz türbinleri dizel, ham veya ağır akaryakıtlar - kullanım amacına uygun hale gelmesi için uygun arıtma işlemlerinden geçen farklı yakıtlar - kullanarak çalıştırılır.

Güvenilir türbin koruması

GEA santrifüjlü separasyon sistemleri, bunu sağlamak üzere çeşitli proses adımlarında kullanılmaktadır. Söz konusu modüller, gerek yakıtların susuzlaştırılması gerekse suda çözünür tuzların azaltılması veya aşındırıcı katı maddelerin ayrıştırılmasında bütün görevleri güvenilir şekilde gerçekleştiren komple çözümler sağlamaktadır.

Enerji santralı performansının arttırılması

Gaz türbinli enerji tesisi işleten enerji üreticileri, gaz türbinli enerji tesislerine akaryakıt arıtma sistemleri kurarak çok büyük maliyet tasarrufu elde edebilirler. Dizel, ağır akaryakıt ve ham petrolün etkili şekilde arıtılması, gaz türbini kanatlarının aşınmasını büyük oranda azaltmaktadır. Bu da bir sonraki revizyona kadar geçecek sürenin belirgin şekilde uzaması anlamına gelmektedir.

Bir gaz türbininin revizyonu (elektrik kesintisi dahil) oldukça yüksek maliyetlidir. Bu nedenle GEA arıtma sistemleri, tesisin ana yatırımı olan gaz türbinini korumaktadır.

Sistem mühendisliği

Yenilikçi teknolojiler kullanarak ve eşsiz bir proses yeterliliği ile GEA, gaz türbini enerji tesisleri için oldukça karlı akaryakıt arıtma sistemlerini müşterileriyle ortaklaşa geliştirmektedir. Problemlerin analizinden, sistemin kurulmasına kadar GEA tüm dizel yakıt, ağır yakıt ve ham petrol proses adımlarında uzmanlaşmıştır ve müşterilerine komple problem çözümü olarak karlı avantajlar sağlamaktadır.

İşleme tesislerimiz - özelleştirilmiş çözümler

İşleme tesislerimiz, kullanılan yakıt ve petrolün türüne göre özelleştirilmiş olarak tasarlanmaktadır. Tasarım, özelleştirilmiş boyutlar, viskozite, yoğunluk ve kirlilik derecesi gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir.