Ham petrolün ekonomik çözümlerle verimli bir şekilde susuzlaştırılması

Susuz petrol olmaz: Oluşumdan petrol ekstraksiyonu yapıldığında sadece ham petrol değil, aynı zamanda büyük miktarlarda gaz, su ve çeşitli partiküller elde edilir. Petrol, işleme için, örneğin rafinerilere, taşınmadan önce öncelikle dengelenmeli ve koşullandırılmalıdır. Dengelenen ham petrol daha sonra susuzlaştırılır ve tuzdan arındırılır. İnce katı madde parçaları da giderilir. GEA işleme tesisleri bu görevleri santrifüjlü separasyon teknolojisi ile güvenilir ve etkili bir şekilde gerçekleştirir.

14 derece API ve daha azının üstesinden gelmek

Santrifüjlerimiz sadece düşük yoğunluktaki ve viskozitedeki petrolü güvenilir şekilde susuzlaştırmakta ve tuz gideriminde kullanılmamaktadır. Ayrıca 14 derece API ve daha az özgül ağırlığa sahip ağır petrolleri de verimli bir şekilde işler, deneyimler bunun konvansiyonel statik ve elektrostatik metotlar kullanılarak arıtma yapıldığında mümkün olmadığını göstermektedir. Petrol ve su arasındaki düşük yoğunluk farkıyla sadece çekim kuvvetlerinin maksimum santrifüj hızları ile birleştirilmesi halinde başa çıkılabilir; bu da GEA santrifüjlerinin sağladığı bir avantajdır. Separasyon sıcaklığı, seyreltme oranı, yıkama suyu miktarı ve kullanılan kimyasal miktarı daha düşüktür. Bu da işletim maliyetlerinde önemli azalma sağlar.

Kıyı ötesi ve kıyı uygulamaları için güçlü separatörler

GEA'nın ham petrol susuzlaştırma tesislerinin anahtar bileşeni, yüksek santrifüj kuvvetleri kullanan, istenmeyen partikülleri güvenilir bir şekilde ayıran ve hatta bunu yüksek ürün çıktısı kapasitelerinde gerçekleştiren doğrudan tahrikli separatörlerdir. Sağlam, alan ve ağırlık tasarruflu tasarıma sahiptirler ve enerji verimli olarak çalışırlar; ayrıca işletimi kolay olup, pazarın verimli ve kullanıcı dostu sistem gereksinimini istikrarlı bir şekilde karşılamaktadır. Dubleks/süper-dubleks gibi yüksek kalitede malzeme kullanımına bağlı olarak petrol üretim tesislerinde karşılaşılan en zorlu koşullara kolayca dayanır ve böylece müşterilerimizin uzun işletim ömrü talepleri de karşılanmış olur. Ayrıca değişken besleme koşullarıyla, örneğin değişken petrol özellikleri ile başa çıkmak için optimum tasarıma sahiptir. Gemilerin hareketleri de makinelerimizin separasyon etkinliğini ve işletimsel güvenilirliğini negatif olarak etkilemediği için, GEA separatörler, kıyı ötesi uygulamalar için idealdir; ancak kara uygulamaları için de son derece verimlidir.

Komple tak & çalıştır sistemler

Proses için ürün karakteristiklerine bağlı olarak nozul tipi separatörler ve kendini temizleyen disk tipi santrifüjler kullanmaktayız. Ancak ham petrolün susuzlaştırması için sadece müstakil makineler değil; aynı zamanda pompalar, filtreler, kontrol ve izleme ekipmanı dahil olmak üzere komple "tak & çalıştır" tesislerin kurulumunu yapmaktayız. Gaz-geçirmezlik ve patlama-koruması gerektiren tesisler için ayrıca ATEX standardına uygun olarak nitrojen perdelemeli makinelerle Ex (korumalı) versiyon tesisler de tedarik etmekteyiz.

İkisi bir arada santrifüj: bir öde iki al

Uzun rezervuar ömrü boyunca ekstraksiyonu yapılan ham petrolün kompozisyonu genellikle değişir. Belirli bir süre sonra su içeriği artarken, petrol içeriği de düşüşe geçer. Bu değişiklikler ek veya daha yüksek yatırımlar gerektirir, sonuçta petrol ve su arıtma sistemlerinde kullanılmayan makine kapasiteleri ortaya çıkar. Ancak GEA disk tipi santrifüjler o kadar esnektir ki, bu değişen besleme koşulları ile başa çıkacak şekilde ayarlanabilir, böylece tesis ve yatırım maliyetlerini minimuma indirir. Orijinal olarak petrol işleme için tasarlanmış olan santrifüjlerimiz, daha sonra su işleme santrifüjü olarak dönüştürülebilir ve kullanılabilir. Bunun için makinede minimum değişiklik yapılması yeterlidir ve modifikasyon, GEA tarafından sağlanan dönüştürme kiti ile hızlı bir şekilde yapılabilir.