Rafineriler için çok-kademeli vakum üretimi

Çoklu buhar ejektörlerinin en yaygın uygulaması, bir petrol rafinerisindeki vakum distilasyon kolonundadır.

çok-kademeli-vakum-üretimi_rafineri_aşağıakım_rafineri-02

Atmosferik distilasyon sonrasında ham petrolün büyük bir bölümü, rafineride en randımanlı ve kritik ekipmanlardan biri olan vakumlu distilasyon ünitesine gönderilir. 

Distilasyon kolonundaki vakum, aşağıdakileri içeren bir çok-aşamalı buhar ejektörü tarafından tutulur:  

  • Güçlendirici ejektör (distilasyon kulesine bağlı ilk ejektör)
  • Ana kondenserler ve hava giderim ünitesi, ayrıca bazı durumlarda buhar ejektörü
  • Sıvı halkalı vakum pompası