Bitümden ham petrol geri kazanımı - GEA separatörleri ile güvenli ve düşük maliyetli bir proses

Ham petrolün aranması ve üretimi, ve petrol (bitüm) içeren kumdan ekstra-ağır ham petrolün üretimi ve rafinerilerdeki müteakip prosesler gittikçe daha karlı hale gelmeye başlamıştır. GEA'nın yenilikçi proses hatları, bitüm üretiminde madeni yağ endüstrisini desteklemekte ve esneklik, güvenilirlik ve güvenlik bakımından tatmin edici argümanlar getirmektedir.

İlk işleme aşamasında bitüm, sıcak su ve solvent ile petrollü kumlardan yıkanır. Ön arıtmaya tabi tutulan petrol-su-kum karışımı daha sonra GEA santrifüjleri ile bir çok proses aşamasında arıtılarak su, tuz ve tortular güvenilir şekilde giderilir. 

Separatörler ayrıca üretilmiş suyun arıtılmasında da kullanılabilir

Santrifüjlerimiz için bir başka uygulama alanı da bitüm üretiminden üretilmiş suyun arıtılmasıdır. Proses suyunu yeniden kullanılabilir petrol fazına ve petrolden arındırılmış su fazına ayırır. Üretilen arıtılmış su, prosesin devamındaki su arıtma sistemleri ve çevre üzerinde daha az etkiye neden olurken, geri kazanılan petrol de genel prosesin verimliliğini arttırmaktadır.

Sürekli proseste bitüm üretimi

Madeni yağ endüstrisinin gereksinimlerini karşılayan santrifüjlerimiz hem son derece basit işletimleri, özel malzemelerden yapılan sağlam ve değiştirilebilir aşınma koruması ve yüksek otomasyon seviyesi yönünden; hem de kullanıcılara sağladığı büyük esneklikten dolayı tatmin edici argümanlar sağlamaktadır: Değişen su ve katı içeriğine otomatik olarak adapte olurlar, ayrıca değişen petrol karakteristikleri karşısında güvenilir bir şekilde çalışırlar, böylece sürekli işletimde istikrarlı olarak iyi bir separasyon sağlarlar. Ayrıca büyük hacimli akışları güvenli ve verimli bir şekilde işleyerek, maksimum kalite ve randımanla ham petrol sağlar.