Soğutma & Dondurma

Ürünlerin soğutulması veya endüstriyel proses soğutması temini için - soğutma teknolojisinin petrol & gaz endüstrilerindeki tesislerde kullanımının, soğutma tesisatlarında kullanılan tüm bileşenlerin esnekliği ve kalitesi bakımından katı gereklilikleri vardır. Aşırı sıcaklık dalgalanmalarının yanı sıra, yüksek seviyedeki nem ve patlama riski, makineler için problem arz eder ve önemli ekipmanlarda ciddi hasara neden olabilir. Bu nedenle ürün ve proseslerin en aşırı ortam koşulları altında dahi devamlı olarak soğutulması gerekir.

Ürün ve proseslerin güvenilir şekilde soğutulması

Patlama riskine maruz kalan alanlardaki kullanım için maksimum güvenlik, enerji-tasarruflu ve çevre üzerinde minimum etkisi olan proseslerle maliyetin düşürülmesi ve aşırı iklim koşulları altında dahi güvenilir bir işletim sağlayan teknolojiler - bunların tamamı, dünya çapındaki petrol & gaz alanlarında kıyı ve kıyı ötesi uygulamalarda üstesinden gelinmesi gereken zorluklardır. 

Bu nedenle petrol & gaz uygulamalarında güvenilir bir soğutma, olağan bir uygulama haline gelmiştir. Gerek kontrol merkezlerinde, rafinerilerde, yağ & petrol sahalarında gerekse platformlarda -
the explosion-risk in the oil & gas industry is higher than in other areas. In order to tackle those extreme ambient conditions, energy-efficient technologies are essential for oil & gas applications and are a consistent step for more efficiency in conjunction with responsible handling of valuable resources.