Soğuk Depolar ve Dağıtım Merkezleri için Etkili Çözümler

Uzmanlar, dünya çapında bozulabilir ürünlerin üçte birinin asla üreticiye ulaşmadığını tahmin etmektedir. Bunun sebebi, depolama ve nakliye esnasında yetersiz soğutmadır. Ancak soğuk zincirin veya nakliye ve depolama esnasındaki sıcaklık kontrol gereksinimlerinin her aşamasına yönelik tek bir çözüm bulunmamaktadır. GEA - gerek soğuk gerekse buz gibi soğuk olarak doğru sıcaklığı gerekiyorsa tam derecesine kadar garanti edecek soğutma teknolojileri sağlayabilmektedir.

Depolama ve dağıtım: taze gıdanın taze varması için

Soğutulmuş ve dondurulmuş gıdalar için dağıtım merkezi

Soğuk depolama veya nakliye esnasında tüm gıda ürünleri aynı koşullarda tutulamaz. Bunun yanı sıra, daha fazla enerji verimliliği ve giderek artan katı hijyen düzenlemelerine doğru yönelim, soğutma ve dondurma teknolojilerinin genellikle bireysel uygulamalara göre özelleştirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Optimum koşullar altında tutulmayan meyve ve sebzeler daha az iştah açıcı görünmekle birlikte yine de tüketimi güvenli olurken, soğuk zincirinin yetersiz olması veya korunamaması halinde et veya balık ürünlerinde güvenli olmayan seviyede patojen oluşabilmektedir. 

Ürün ne olursa olsun, soğuk zincirin etkili bir şekilde sürdürülmesi için teknoloji ve çözümler sağlamaktayız. Etkili bir soğuk zincir israfı azaltır, bu da daha az gıdanın çöpe atılması demektir, israf daha az olunca da daha az gıdanın üretilmesi, müteakip olarak işlenmesi ve nakliyesi gerekir, bu da su ve enerji tüketimini azaltarak çevreye fayda sağlar.

GEA, her bir gıda ürünü için optimum sıcaklık ve nem kontrolünü sağlayacak çözümleri sunmak için her bir müşteri ile birlikte çalışmaktadır.

Avlanma için buz teknolojileri

Dağıtım_Balık

GEA, Fas, Fransa, Belçika, Şili, Meksika ve İspanya'ya kadar uzanan bir coğrafyada yüzlerce balıkçı limanına buz makineleri ve buz depoları tedarik etmiştir. Dağıtım merkezlerine buz kulesi bulunan buz makineleri monte ederek buzun gıda hijyeni yönetmeliklerine uygun olarak önceden yapılmasını ve buz kulesinde en yoğun periyotlarda hazır olmak üzere depolanmasını sağlamaktayız.

GEA buz kuleleri, kalan buz miktarını gösteren bir ekrana, entegre tartım fonksiyonlarına sahip olup, jetonla/bozuk parayla çalışan bir dağıtım sistemi de eklenebilmektedir, böylece buz, ağırlığına göre ücretlendirilerek dağıtılabilmektedir. Buzun kendisi, bir dağıtım vidası ile her zaman için ilk giren ilk çıkar (FIFO) prensibine göre dağıtılmaktadır.

Bu buz makineleri yaprak buz üretmekle birlikte balıkçılık endüstrisi, bir buz-su süspansiyonu olan sıvı buzu daha fazla kullanmaya başlamıştır. GEA'nın portföyü, bu eğilime hizmet eden beş kara-tipi sıvı buz makinesine sahiptir. Sıvı buz kolayca pompalanabilir, bu da buz üretim ve dağıtım noktalarının nispeten birbirlerinden uzak konumlanabileceği anlamına gelmektedir. Sıvı buz içindeki aşırı küçük buz kristalleri balık cildi üzerinde oldukça naziktir ve kargoyu hızlı ve eşit bir şekilde soğutmaktadır.