Atık Yağ ve Yağlı Çamurun Arıtılması

Çok sayıda makineyle çalışan endüstriyel sektörlerin her yağ değişimiyle giderek artan, büyük miktarlarda atık yağ depolaması, taşıması ve bertaraf etmesi gerekmektedir. Bu atık yağların bertaraf edilmesi, belirgin bir maliyete neden olmaktadır. Alternatif olarak atık yağ, GEA santrifüjleri ile değerli bir kaynağa dönüştürülebilir. Arıtılan yağ, belirli endüstri sektörlerinde kalorifik değeri yüksek ikincil yakıt veya yağlama yağı üretiminde baz yağ olarak kullanılabilir. Böylece hem değerli kaynaklar korunur, hem de maliyetler azaltılır.

En iyi şekilde yararlanma

atık yağ

Farklı atık yağ kaynakları ve kompozisyonları, bunların su, yağ ve katı madde içeriklerinin önemli oranda değişebileceği anlamına gelmektedir. GEA'nın yüksek performanslı dekanter santrifüjleri ve separatörleri, her atık yağ separasyon gereksinimi için uygun çözümler sunmaktadır.

Dekanterler esasen yüksek katı madde içeriği olduğunda kullanılır. Kendini temizleyen bir separatör, çıkış yönüne monte edilerek değerli sıvı fazını daha iyi hale getirmek ve en ince katı madde partikülleri ile suyu ayırmak için kullanılabilir. Bu yüksek seviyede separasyon, yüksek maliyette bertaraf edilmek yerine elektrik üretiminde baz yağ olarak satılabilir. Bu temizlenmiş atık yağ, örneğin çimento endüstrisinde ve metalürji işlerinde yakıt olarak talep görmektedir. Proses esnasında oluşan atık su artık yağ içermez ve çevre üzerinde minimum etkiyle bertaraf edilebilir.