Şaraphanelerde Atık Suların Arıtılması

Şarap yapım prosesinde nakliye araçlarının, depolama tanklarının, şarap fıçılarının, filtre tesisatının ve şişelerin temizlenmesi gibi çok sayıda aşamada yüksek miktarda temiz su kullanılması gerekir. Ayrıca mahzenlerin kendisi de temizlenmelidir. Bu nedenle asma yaprakları, sapları, haşere, kir ve mayadan oluşan yüksek organik yüke sahip bir atık su oluşur. Bu karışım çok hızlı bir şekilde fermente olmaya başlar, o yüzden arıtılması gerekir. GEA'nın santrifüjlü arıtma teknolojisinin kullanımı, hem hijyenin korunması hem de maliyetin azaltılması bakımında fayda sağlar.

Ekonomik ve çevre dostu

üzümler

Katı maddelerin mekanik separasyonu, yıkama sularının temizlenmesi için optimum ve uygun maliyetli bir metottur. Aktifleştirme tanklarındaki süzme ve ön-arıtma sonrasında yoğunlaşan kalıntı çamur, dekanterler tarafından verimli bir şekilde susuzlaştırılır ve çamur hacmi azaltılır; deşarj edilen katı maddeler de serbest akış kıvamındadır ve ucuz bir şekilde bertaraf edilebilir.

Arıtılan su, temizleme döngüsüne geri verilebilir veya kanalizasyon sistemine çevre dostu şekilde deşarj edilebilir: tüketilen temiz su hacmi azalır, kaynaklar verimli bir şekilde kullanılmış olur ve enerji maliyeti azalır. Bu şekilde GEA, şarap tüccarının yükünü hafifletir ve iyi şarapların yetiştiği dünyamızı korur.