Süt Ürünleri Atık Sularının Arıtılması

Süt ürünlerinde oluşan ortalama atık su hacmi şu anda 1.3 l/kg süttür. Bu da ciddi bir atık su bertaraf maliyeti demektir. GEA teknolojisi, temiz su kullanımını minimuma indirerek ve çamur kalıntısını azaltarak büyük tasarruf potansiyeli sağlamakta ve yol göstermektedir.

Süt ürünleri tesislerinde yüksek miktarda atık su

Süt Damlası

Sütün işlenmesinde ve süt ürünlerinin üretiminde hijyen, en önemli faktördür. Bu da temizlik için önemli miktarlarda su kullanımı anlamına gelmektedir. Ayrıca sütün işlenmesi esnasında, özellikle evaporasyon ve sprey kurutma işlemlerinde uçucu süt bileşenleri, yağlar ve proteinleri içeren önemli miktarlarda atık su oluşur.

Dekanter santrifüjlerle parasal tasarruf ve verimliliğin arttırılması

Santrifüj - Susuzlaştırma Dekantörü waterMaster

GEA bu uygulama için parasal tasarruf sağlayan, verimliliği arttıran ve kullanıcı dostu özel dekanterlere sahip ideal modüller tedarik etmektedir. Süt ürünleri atık suları aerobik veya anaerobik biyolojik arıtmadan geçtikten sonra, temiz suyu prosese devridaim yapmadan önce çamuru etkin bir şekilde susuzlaştıran arıtma dekanterine gönderilir.