Hazır Kahve Üretiminde Atık Suyun Arıtılması: GEA Dekanterleri ile Düşük Maliyetli ve Verimli

Geleneksel çözünür kahve veya cappuccino gibi spesiyaller - endüstriyel hazır kahve üretimi yüksek katı madde içeriğine sahip önemli miktarlarda atık su üretimine yol açmaktadır. GEA dekanterleri kahve endüstrisinde atık su arıtmasında geleceğe dönük bir çözüm olarak değerini göstermiş, çevre korumasında ve bertaraf maliyetinin azaltılmasına önemli katkılarda bulunmuş ve değerli maddelerin geri kazanımını sağlamıştır.

Atık suda yüksek katı madde içeriği

Kahve Çekirdekleri

Kahve endüstrisindeki şirketler, üretimle alakalı atık su akışları ile arıtma proseslerinden gelen atık sular nedeniyle giderek artan zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Atık suyun içindeki yüksek katı madde içeriği için güvenilir ve etkili şekilde çamur arıtması yapan ve böylece devamlı üretim güvencesi yönünde büyük katkılar sağlayan sağlam teknolojilerin kullanılması gerekmektedir. GEA dekanterleri ve separatörleri, söz konusu atık suların arıtılmasında da verimlilik ve etkinliklerini göstermektedir. 

Yüksek hacimli akışlarda bile mükemmel sonuçlar

Santrifüj - Susuzlaştırma Dekantörü waterMaster

Kapalı tasarımları ve mükemmel susuzlaştırma kapasiteleri ile GEA dekanterleri, ayrıştırılan katı maddede yüksek kuru madde içeriği sağlar ve yüksek hacimli akışlara kolaylıkla uyum sağlar. Kuru katı madde fazının pahalı bir şekilde bertaraf edilmesi gerekmez, bunun yerine enerji medyası olarak yanma işleminde karlı bir şekilde kullanılabilir. Müşterilerin birinci sınıf GEA dekanter teknolojisini seçmesi durumunda, düşük bakım maliyetleri ve enerji-verimli işletim metodu sayesinde önemli maliyet tasarruflarından yararlanacaktır.

  • Yüksek katı madde içeriğine sahip atık suların arıtılması için güçlü dekanterler
  • Çok kuru katı madde fazı - pahalı bir bertaraf gerekmez
  • Bakım maliyetleri düşüktür
  • Enerji gereksinimi daha azdır