Biyokütle Fermantasyon Kalıntılarının Arıtılması için Düşük Maliyetli ve Güvenilir Dekanterler

Fosil enerjisi medya kaynakları azaldıkça, enerji üretimi için biyokütle kullanımının önemi de artmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklardan, hayvancılık kalıntılarından ve ayrıca biyoatıklardan biyo-gaz üretimi için fermantasyon proseslerini kullanan tesislerin sayısı dünya genelinde artmaktadır. Güçlü GEA dekanterleri fermantasyon kalıntılarını etkili ve güvenilir şekilde işlemektedir. Çevresel olarak elverişli enerji üretimine önemli katkıda bulunmanın yanı sıra; biyo-gaz tesislerinin etkinliğinin arttırılması yönünde de önemli katkılar sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Fermantasyon kalıntıları, yüksek-kalitede gübre sağlar

fermantasyon kalıntısı solucanı

Biyokütle fermantasyonunun sonucu olarak ortaya çıkan fermantasyon kalıntıları, modern tarım için değerli bir gübredir. Ancak kalıntıların hem besin değerini düşürmek hem de taşınabilir ve pazarlanabilir bir gübre üretmek için işlenmesi gerekir. GEA dekanterleri, bu iş için idealdir ve çok sayıda avantaj sağlar.

Dekanterler, çok kuru katı maddeler için yüksek separasyon dereceleri sağlar

Santrifüj - Susuzlaştırma Dekantörü waterMaster

GEA dekanterleri, katı partikülleri güvenilir bir şekilde ayırır ve kuru, serbest akışlı kıvama kadar susuzlaştırır. Yüksek ürün çıktısı kapasitesi gösteren dekanterler, yüksek hacimdeki akışlarla başa çıkabilir ve katı maddede yüzde 30'a kadar kuru madde içeriğini garanti eder. Temiz arıtılmış su fermantasyon prosesine geri verilebildiği için, taze su kullanımı minimuma iner ve böylece işletme ve bertaraf maliyeti azalır.