Sıcak Şıra, Şıra Çökeltisi ve Soğuk Malt Durultma

GEA separatörleri ve dekantörleri, yıllardır bira üretiminde temel bileşenler arasında yer almıştır. Anahtar proses adımlarında prosesin ekonomik olmasını ve yüksek ürün kalitesini sağlarlar. İster sıcak şıra, ister soğuk şıra veya şıra çökeltisinin durultulmasında kullanılsın, GEA ayırma teknolojisi küçük ve büyük biracılık işletmelerini, en ince aroma nüanslarına kadar tutarlı bir kalitenin sağlanmasında desteklemektedir.

Sıcak şıra ayırma

Separatörler, kaynama esnasında oluşan sıcak çökeltiyi ayırmada kullanılır. Bu uygulama, devamlı işletimi sağlamak ve konvansiyonel tekniklere kıyasla ekonomiyi arttırmak üzere geliştirilmiştir. Separatör, prosese farklı varyasyonlarda entegre edilebilir. Temizleyici, gerek doğrudan bakır çıkış yönünde gerekse ara boşaltma kazanına monte edilebilir. Bunlardan hangisinin daha iyi bir çözüm olduğu bir çok faktöre göre değişmektedir ve buna bireysel olarak karar verilmelidir. Örneğin, ısı koruma sürelerine (şerbetçi otu izomerleştirmesi, renklendirme vb.) sadık kalınmalı ve aşılmamalıdır.

Şıra çökeltisi ayırma

Whirlpool özellikle sıcak şıranın tamamını durultmak için kullanılır. Ham maddelerin ve farklı tiplerde biraların değişken kalitesinden dolayı çökeltinin iyi bir şekilde ayrılması her zaman mümkün olduğundan, separatör uygun bir ilave olacaktır. Oluşan çökelti hunileri, şıra drenajı yapıldığında genellikle çöker. Bu fenomen, durultulan şıradaki bulanıklık kalıntılarının çok yüksek olmasında ve / veya çökelti yeterince koyulaşmadığı için kayıpların çok yüksek olmasına neden olmaktadır.

Şıra whirlpool içinde dönerken, ayırma prosesi tabandan başlayabilir. Geri kazanılan şıra daha sonra soğutulur.

Soğuk şıra ayırma

Bazı durumlarda biracılıkta soğuk şıra ayrımı da gerçekleştirilmektedir. Sıcak çökelti, soğutma öncesinde ayrılır. Böylece separatör sadece kalan soğuk işleme hacmini ayırır. Soğuk işleme büyük miktarda küçük, kolodial protein parçacıklarını içerir. Soğuk şıranın viskozitesi nispeten yüksektir. Soğuk şıra ayırma, bireysel biracılıkta farklı önemlere sahiptir. Fermantasyon prosesinde belirli miktarda soğuk işleme gerekir ancak hiçbir koşulda sıcak çökelti taşınmamalıdır.