Technologia destylacji Process Integration

Linie produkcyjne ze zoptymalizowanymi zintegrowanymi etapami procesu

GEA oferuje usługę oceny obecnych linii przetwórczych i opracowuje nowe koncepcje ukierunkowane na uzyskanie wyższej wydajności instalacji z uwzględnieniem wykonalności przewidywanych działań.

Ponieważ priorytety klientów odnośnie projektu nowej instalacji są różne, nasze rozwiązania dostosowujemy do konkretnych wymogów. 

Nasza ścisła współpraca z klientem jest niezbędna podczas całego projektu, aby uzyskać optymalne wyniki i wziąć pod uwagę całość procesu produkcji.

W rezultacie powstają różne koncepcje instalacji z uwagi na inne surowce, formy dostępnej energii, logistykę, przepisy krajowe i inne obowiązujące ograniczenia.

Cel wszystkich rozwiązań pozostaje taki sam: opracowanie najlepszych procesów produkcji dla naszych klientów, które przyniosą jak najszybszy zwrot z inwestycji i pozwalają obniżyć całkowity koszt eksploatacji.

Szczególnie projekt całej linii przetwórczej umożliwia GEA wykorzystanie swojej kreatywności, perfekcjonizmu i wiedzy technicznej.