Technologia destylacji Integracja procesu

Linie produkcyjne ze zoptymalizowanymi etapami procesu.

W przypadku istniejących instalacji GEA może zatwierdzić linie technologiczne oraz opracować koncepcje pozwalające zwiększyć wydajność instalacji, skupiając się przy tym na wykonalności zaobserwowanych/ukierunkowanych metod.

Ponieważ oczekiwania poszczególnych klientów w zakresie projektu nowej instalacji potrafią znacząco się od siebie różnić – nasze rozwiązania zawsze są indywidualnie dostosowywane do zadania.

Intensywna interakcja pomiędzy klientami a GEA jest niezbędna w trakcie całego projektu, pozwala osiągać optymalne wyniki i kompleksowo zaplanować proces produkcji.

Efektem są bardzo różne koncepcje dotyczące instalacji – szanowane muszą być różne surowce, zasoby zużywalne, logistyka oraz krajowe przepisy i inne ograniczenia.

Cel, w wypadku wszystkich rozwiązań, pozostaje ten sam: opracować jak najlepszy proces produkcji dla naszych klientów, zapewnić jak najszybszy zwrot z inwestycji oraz jak najniższe koszty użytkowania.

Kreatywność, doskonałość i wiedzę techniczną GEA najpełniej oddają projekty kompletnych linii technologicznych.