Technologie do ciągłego mieszania w linii

Urządzenia ciągłego mieszania w linii GEA DICON® do napojów i alkoholi

GEA DICON® to nie tylko urządzenie, ale cała technologia

GEA DICON® — koncepcja ciągłego mieszania w linii dla przemysłu napojów i alkoholi

Przemysł napojów i alkoholi stoi w obliczu ciągłej presji większej wydajności przy jednoczesnym dążeniu do przyspieszenia cykli innowacji. Dotyczy to szczególnie producentów produktów wieloskładnikowych, którzy oczekują korzyści z systemów produkcyjnych będących efektywnych kosztowo, elastycznych i pomagających zapewnić powtarzalność procesów.  Właśnie te wymagania stawiane przemysłowi są powodem, dla którego opracowaliśmy technologię GEA DICON® do ciągłego mieszania w linii. 

Więc co tak naprawdę oznacza „ciągłe mieszanie w linii”? Oto główne punkty:

 • Poszczególne składniki cieczy są mieszane bezpośrednio w instalacji rurowej.
 • Wszystkie składniki są równocześnie dodawane do procesu mieszania.
 • Proporcje składników są precyzyjnie i stale mierzone i kontrolowane.
 • Z urządzenia mieszającego wychodzi tylko jednolicie zmieszany produkt gotowy.
 • Krytyczne parametry produktu podlegają monitorowaniu i pomiarowi za pomocą analizy jakości w linii.

Różne rodzaje systemów do mieszania w linii GEA DICON®

 • System mieszania ciągłego w linii GEA DICON®-C do mieszania napojów bezalkoholowych 
 • System mieszania ciągłego w linii GEA DICON®-S do mieszania syropów do napojów bezalkoholowych 
 • System do ciągłego mieszania w linii GEA DIVA umożliwiający odbiór i mieszanie alkoholu

GEA DICON®-C

System mieszania ciągłego w linii GEA DICON®-C do mieszania napojów bezalkoholowychTa wszechstronna technologia nie ogranicza liczby mieszanych składników i może obsługiwać natężenie przepływu do 1 l/godz. w liniach koncentratu. Przepływy cieczy mierzone przez dokładne przepływomierze są przekazywane do automatycznego sterownika systemu, który porównuje zmierzone wartości z wybranymi wcześniej proporcjami mieszania i uruchamia urządzenia sterujące tak, aby parametry mieszania dokładnie odpowiadały ustawionym wartościom. Występuje całkowita kompensacja krótkoterminowych odchyleń sterowania. Odgazowywanie i zbiorniki testowe zapobiegają zatorom powietrznym, a tym samym wszelkim potencjalnym błędom pomiarowym. Umożliwiają one również systemowi przeprowadzanie regularnych kontroli przepływomierza. Zawory modulacyjne i/lub pompy wyporowe z przetwornikiem częstotliwości służą za urządzenia sterujące. Po zmieszaniu w linii produkt może zostać przekazany do systemu gazowania GEA DICAR, który ustawia zawartość CO2 i monitoruje w linii istotne parametry produktu, takie jak wartość w skali Brixa i przewodność. W razie potrzeby technologia ta może być również skonfigurowana w taki sposób, aby przeprowadzać automatyczną korektę np. odchyleń wartości skali Brixa w ramach systemu GEA DICON®-C.
Cechy systemu GEA DICON®-C
Płyny wieloskładnikowe — urządzenie mieszania ciągłego
 • Bezpośrednie mieszanie produktów w instalacji rurowej, a zatem nie są konieczne zbiorniki do mieszania 
 • W systemie występują jedynie małe ilości produktu, a sam produkt jest szybko dostępny.
 • Duża dokładność dzięki zastosowaniu precyzyjnych przepływomierzy. 
 • Cykliczne monitorowanie przepływomierzy w trakcie procesu. 
 • Sterownik cyfrowy nie podlega żadnym awariom spowodowanym przez konwersję sygnału i w pełni kompensuje wszelkie krótkotrwałe odchylenia.
 • Unikatowe algorytmy sterowania GEA dla szybkich działań kontrolnych.
 • Kompaktowe, przetestowane fabrycznie urządzenie gotowe do podłączenia. 
 • Możliwość połączenia z systemem gazowania GEA DICAR

GEA DICON®-C

System mieszania ciągłego w linii GEA DICON®-S do mieszania syropów do napojów bezalkoholowych.Przepływy cieczy mierzone przez dokładne przepływomierze są przekazywane do automatycznego sterownika systemu, który porównuje zmierzone wartości z wybranymi wcześniej proporcjami mieszania i uruchamia urządzenia sterujące tak, aby parametry mieszania dokładnie odpowiadały ustawionym wartościom. Występuje całkowita kompensacja krótkoterminowych odchyleń. Po mieszaniu w linii produkt trafia do małego, zajmującego niewiele miejsca zbiornika buforowego. Zasadnicze kryteria produktu, takie jak wartość w skali Brixa i (jeżeli to konieczne) przewodność są określane i monitorowane w linii. O ile jest to pożądane, można także przeprowadzić automatyczną korekcję (np. odchyleń wartości Brixa) w systemie GEA DICON®-S. Zawory modulacyjne i/lub pompy wyporowe z przetwornikiem częstotliwości służą za urządzenia sterujące.
Cechy systemu GEA DICON®-S
Urządzenie mieszania ciągłego w linii do napojów i alkoholi
 • Bezpośrednie mieszanie produktów w instalacji rurowej. 
 • Duża dokładność dzięki zastosowaniu precyzyjnych przepływomierzy. 
 • Cykliczne monitorowanie przepływomierzy podczas pracy procesu  
 • Unikatowy sterownik cyfrowy dla systemów do ciągłego mieszania w linii. 
 • W systemie występują jedynie małe ilości produktu, a sam produkt jest szybko dostępny.
 • Obsługa przyjazna dla użytkownika 
 • Kompaktowe, przetestowane fabrycznie urządzenie gotowe do podłączenia.

GEA DIVA

System do ciągłego mieszania w linii GEA DIVA umożliwiający odbiór i mieszanie alkoholu

System GEA DIVA do odbioru alkoholu i ciągłego mieszania w linii jest przeznaczony do odbioru alkoholu surowego bezpośrednio z cystern. System dokładnie odmierza ilość alkoholu — aby precyzyjnie rejestrować wagi i miary — i miesza alkohol z wodą w celu zredukowania zawartości alkoholu do mniej niż 76% objętości, tak aby nie podlegał przepisom o strefach zagrożonych wybuchem (ATEX).

Separator powietrza w sekcji odbioru alkoholu oddziela od strumienia cieczy powietrze, które jest również transportowane w rurociągu. Następnie pompa transportuje alkohol z separatora powietrza przez przepływomierz masowy do punktu mieszania. Przepływomierz masowy wykrywa strumień alkoholu, a przepływ jest ustawiany za pomocą zaworu regulacyjnego, aby zapewnić właściwe proporcje wody i alkoholu do mieszania. Pożądane proporcje alkoholu i wody w mieszaninie są ustawiane przez operatora. 

Zgodny z przepisami system pomiaru gęstości zamontowany w wylocie systemu GEA DIVA mierzy zawartość alkoholu w mieszaninie alkoholu z wodą, a wartość ta jest przekazywana do sterownika, który dokonuje wszelkich niezbędnych korekt w celu utrzymania dokładnych proporcji. System potrafi utrzymać stosunek alkoholu do wody w granicach ±0,05% objętości alkoholu. 

Sterownik oblicza masę wody, którą wciąż należy dawkować z istniejącej masy wody do alkoholu we wstępnej postaci oraz wymaganą masową porcję wody w mieszaninie. Odchylenia dawkowania podczas uruchomienia są wykrywane i kompensowane.

Sam system jest przeznaczony do montażu w obszarze niebezpiecznym, natomiast jednostka sterująca jest zazwyczaj instalowana poza nim. 

Cechy systemu GEA DIVA
 • Bezpośrednie mieszanie produktów w instalacji rurowej. 
 • Duża dokładność dzięki zastosowaniu precyzyjnych przepływomierzy. 
 • Specjalny sterownik cyfrowy dla systemów do ciągłego mieszania w linii. 
 • Obsługa przyjazna dla użytkownika
 • Kompaktowe, przetestowane fabrycznie urządzenie gotowe do podłączenia.

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.