Technologia kontroli emisji firmy GEA GEA Cyclone

Wirówki odśrodkowe firmy GEA do oczyszczania spalin w przemyśle.

Zasada zbierania: Gaz poddawany oczyszczeniu zostaje wprawiony w ruch obrotowy w cylindrycznej komorze zbiorczej, co skutkuje powstaniem dużych sił odśrodkowych, które kierują cząstki pyłu na zewnętrzną ścianę. Stamtąd spadają one spiralnie w dół do zbiornika na pył, natomiast oczyszczony gaz wydostaje się przez centralną rurę. Skuteczność zbierania zależy przede wszystkim od wielkości cząstek pyłu, gęstości względnej pyłu i proporcji geometrycznych wirówki odśrodkowej. Biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie na wysoką skuteczność zbierania, wirówki odśrodkowe używane są przeważnie jedynie jako separatory gruboziarnistych cząstek i separatory wstępne, np. w celu ochrony wiatraków, powierzchni grzewczych bojlerów i wymienników ciepła przed zużyciem lub tworzeniem się naleciałości lub w celu redukcji ilości pyłu w bardziej wydajnych separatorach końcowych. Wirówki odśrodkowe wykorzystywane są również w technologii procesów chemicznych, np. w systemach recyklingu pyłu. Najmniejsze cząstki, które mogą być skutecznie zebrane, mają rozmiar w przedziale 5-10 µm. Spadek ciśnienia wynosi 6 – 20 mbar. Istnieją dwa rodzaje wirówek odśrodkowych: cyklony i multicyklony.

Cyklony

Cyklon GEA

Cyklony zapewniają średnią skuteczność zbierania. Ich średnica zwykle wynosi od 0,5 do 5 m w zależności od szybkości gazu — w wyjątkowych sytuacjach może być większa. Używane są szczególnie do redukowania wysokiej zawartości pyłu przed etapem dokładnego oczyszczania lub przed pracą wiatraków i mogą być zaprojektowane do pracy z gazami o temperaturze do 1000°C.

Cyklony GEA używane są do wstępnego odpylania gazów odlotowych zawierających pył.

 

Multicyklony

Multicyklon GEA

Multicyklony zajmują mniej przestrzeni niż duże cyklony o tej samej przepustowości gazu. Dostępne są różne rodzaje konstrukcji i układy wejścia i wyjścia gazu, co pozwala na łatwą integrację multicyklonów z obecnymi instalacjami.

Multicyklony składają się z wielu rur zbiorczych ułożonych równolegle (o średnicy 230 mm) wobec pierścienia z umocowanymi w odstępach łopatkami, które obracają zapylony gaz. Oczyszczony gaz płynie do góry rurami zbiorczymi do zbiorników oczyszczonego gazu. Nachylona konstrukcja tych rur sprawia, że multicyklony umożliwiają łatwy dostęp w celu dokonania przeglądu. Rury multicyklonów mają mniejsze średnice niż rury dużych cyklonów i tym samym pozwalają uzyskać większe siły odśrodkowe.

Dlatego możliwe jest zbieranie nawet stosunkowo drobnych cząstek pyłu (2 -5 µm) z gazu nośnego. Rozdzielenie objętości gazu na wiele poszczególnych elementów skutkuje małą ilością pyłu na powierzchniach zbierania, co oznacza dłuższy czas eksploatacji nawet w przypadku pracy z wysoce ścieralnymi pyłami.

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Multicyklony

Multicyklony zajmują mniej przestrzeni niż duże cyklony o tej samej przepustowości gazu. Dostępne są różne rodzaje konstrukcji i układy wejścia i wyjścia gazu, co pozwala na łatwą integrację multicyklonów z obecnymi instalacjami. Multicyklony składają się z wielu rur zbiorczych ułożonych równolegle (o średnicy 230 mm) wobec pierścienia z umocowanymi w odstępach łopatkami, które obracają zapylony gaz. Oczyszczony gaz płynie do góry rurami zbiorczymi do zbiorników oczyszczonego gazu. Nachylona konstrukcja tych rur sprawia, że multicyklony umożliwiają łatwy dostęp w celu dokonania przeglądu. Rury multicyklonów mają mniejsze średnice niż rury dużych cyklonów i tym samym pozwalają uzyskać większe siły odśrodkowe. Dlatego możliwe jest zbieranie nawet stosunkowo drobnych cząstek pyłu (2 -5 µm) z gazu nośnego. Rozdzielenie objętości gazu na wiele poszczególnych elementów skutkuje małą ilością pyłu na powierzchniach zbierania, co oznacza dłuższy czas eksploatacji nawet w przypadku pracy z wysoce ścieralnymi pyłami.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?