Technologia kontroli emisji firmy GEA Cyklon GEA

Wirówki odśrodkowe firmy GEA do oczyszczania spalin w przemyśle.

Zasada zbierania: Gaz poddawany oczyszczeniu zostaje wprawiony w ruch obrotowy w cylindrycznej komorze zbiorczej, co skutkuje powstaniem dużych sił odśrodkowych, które kierują cząstki pyłu na zewnętrzną ścianę. Stamtąd spadają one spiralnie do zbiornika na pył, natomiast oczyszczony gaz wydostaje się przez centralną rurę. Skuteczność zbierania zależy przede wszystkim od wielkości cząstek pyłu, gęstości względnej pyłu i proporcji geometrycznych wirówki odśrodkowej. Biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie na wysoką skuteczność zbierania, wirówki odśrodkowe używane są przeważnie jedynie jako separatory gruboziarnistych cząstek i separatory wstępne, np. w celu ochrony wiatraków, powierzchni grzewczych bojlerów i wymienników ciepła przed zużyciem lub tworzeniem się naleciałości lub w celu redukcji ilości pyłu w bardziej wydajnych separatorach końcowych. Wirówki odśrodkowe wykorzystywane są również w technologii procesów chemicznych, np. w systemach recyklingu pyłu. Najmniejsze cząstki, które mogą być skutecznie zebrane, mają rozmiar w przedziale 5-10 µm. Spadek ciśnienia wynosi 6 – 20 mbar. Istnieją dwa rodzaje wirówek odśrodkowych: cyklony i multicyklony.

Cyklony

Cyklon GEA

Cyklony zapewniają średnią skuteczność zbierania. Ich średnica zwykle wynosi od 0,5 do 5 m w zależności od szybkości gazu — w wyjątkowych sytuacjach może być większa. Używane są szczególnie do redukowania wysokiej zawartości pyłu przed etapem dokładnego oczyszczania lub przed pracą wiatraków i mogą być zaprojektowane do pracy z gazami o temperaturze do 1000°C.

Cyklony GEA używane są do wstępnego odpylania gazów odlotowych zawierających pył.

 

Multicyklony

Multicyklon GEA

Multicyklony zajmują mniej przestrzeni niż duże cyklony o tej samej przepustowości gazu. Dostępne są różne rodzaje konstrukcji i układy wejścia i wyjścia gazu, co pozwala na łatwą integrację multicyklonów z obecnymi instalacjami.

Multicyklony składają się z wielu rur zbiorczych ułożonych równolegle (o średnicy 230 mm) wobec pierścienia z umocowanymi w odstępach łopatkami, które obracają zapylony gaz. Oczyszczony gaz płynie do góry rurami zbiorczymi do zbiorników oczyszczonego gazu. Nachylona konstrukcja tych rur sprawia, że multicyklony umożliwiają łatwy dostęp w celu dokonania przeglądu. Rury multicyklonów mają mniejsze średnice niż rury dużych cyklonów i tym samym pozwalają uzyskać większe siły odśrodkowe.

Dlatego możliwe jest zbieranie nawet stosunkowo drobnych cząstek pyłu (2 -5 µm) z gazu nośnego. Rozdzielenie objętości gazu na wiele poszczególnych elementów skutkuje małą ilością pyłu na powierzchniach zbierania, co oznacza dłuższy czas eksploatacji nawet w przypadku pracy z wysoce ścieralnymi pyłami.

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Multicyklony

Multicyklony zajmują mniej przestrzeni niż duże cyklony o tej samej przepustowości gazu. Dostępne są różne rodzaje konstrukcji i układy wejścia i wyjścia gazu, co pozwala na łatwą integrację multicyklonów z obecnymi instalacjami. Multicyklony składają się z wielu rur zbiorczych ułożonych równolegle (o średnicy 230 mm) wobec pierścienia z umocowanymi w odstępach łopatkami, które obracają zapylony gaz. Oczyszczony gaz płynie do góry rurami zbiorczymi do zbiorników oczyszczonego gazu. Nachylona konstrukcja tych rur sprawia, że multicyklony umożliwiają łatwy dostęp w celu dokonania przeglądu. Rury multicyklonów mają mniejsze średnice niż rury dużych cyklonów i tym samym pozwalają uzyskać większe siły odśrodkowe. Dlatego możliwe jest zbieranie nawet stosunkowo drobnych cząstek pyłu (2 -5 µm) z gazu nośnego. Rozdzielenie objętości gazu na wiele poszczególnych elementów skutkuje małą ilością pyłu na powierzchniach zbierania, co oznacza dłuższy czas eksploatacji nawet w przypadku pracy z wysoce ścieralnymi pyłami.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?