Suszarka rozpyłowa FSD® Spray Dryer

Jednolicie gruboziarnisty, aglomerowany, bezpyłowy proszek o swobodnym przepływie jest towarem poszukiwanym w większości branż. Suszarka rozpyłowa FSD™ jest idealnym wyborem do takiej produkcji

Suszarka rozpyłowa FSD™, łącząca suszenie rozpyłowe i fluidalne, została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu optymalnej wydajności suszenia oraz najlepszej jakości aglomerowanych proszków. Projekt, dostosowany do różnych przemysłów, zyskał światowe uznanie wśród producentów szerokiego asortymentu produktów spożywczych i preparatów chemicznych.

Proces suszenia

GEA Niro FSD Dyestyff

Suszarka rozpyłowa FSD™ działa na trzech stopniach suszenia, każdy dostosowany jest do zawartości wilgoci obecnej w trakcie procesu suszenia rozpyłowego.

Ciekły materiał jest rozpylany, a następne przesyłany do komory suszenia za pomocą zestawu dysz. Powietrze suszące wpada pionowo i z dużą szybkością przez rozdzielacz powietrza, zapewniając optymalny stopień wymieszania z rozpylaną cieczą. Proces odparowywania przebiega błyskawicznie, podczas gdy krople przechodzą przez komorę suszenia. Komora suszenia i przepływ powietrza zostały zaprojektowane tak, aby cząsteczki nie przywierały do ścianek komory, a były przesyłane bezpośrednio do zintegrowanego łoża fluidalnego na dole komory suszenia, gdzie przebiega druga faza suszenia. Na ostatnim etapie proszek jest kierowany do łoża fluidalnego VIBRO-FLUIDIZER™, w którym przebiega ostateczne suszenie i chłodzenie.

Powietrze suszące wylatuje z komory górą, umożliwiając niewiarygodnie precyzyjną aglomerację drugiego rzędu, w której drobne cząstki w powietrzu suszącym zderzają się ze strumieniem z dysz. Wylatujące powietrze przepływa przez filtr, aby oddzielić pozostałe cząstki. Drobne cząstki wyrzucone z filtra wracają do komory suszenia, a następnie — w zależności od wymaganego stopnia aglomeracji — są kierowane do statycznego łoża fluidalnego lub instalacji dyszowej. Jeżeli wymagane są właściwości proszku nieaglomerowanego, drobne cząstki są kierowane bezpośrednio do łoża fluidalnego VIBRO-FLUIDIZER™.

Dodatkowa aglomeracja
Suszarka FSD-GRANULATOR™ może być stosowana w celu dodatkowej aglomeracji — innej niż ta uzyskiwana przez cofanie drobnych cząstek do komór suszenia. Opatentowany system pozwala dodać ciecz uzupełniającą do stacjonarnego zintegrowanego łoża fluidalnego — funkcja ta jest niedostępna w konwencjonalnych suszarkach rozpyłowych. Akceptowaną cieczą może być woda, ciecz o takim samym składzie jak materiał wsadowy, materiał roztopiony lub roztwór zawierający różne substancje.