Osiągnij pełen potencjał

Umowy GEA o gwarantowanym poziomie usług dla technologii napełniania i pakowania

Utrzymuj swój sprzęt do napełniania i pakowania w dobrym stanie dzięki Umowom GEA o gwarantowanym poziomie usług

Umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA) oferują rozszerzone usługi wsparcia w zakresie konserwacji, monitorowania, analizy i optymalizacji systemów napełniania i pakowania w ustrukturyzowany i elastyczny sposób. Dzięki umowie SLA zyskasz pełen przegląd swojej instalacji ze stałą przejrzystością statusu sprzętu, dyspozycyjności, całkowitej produktywności, wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Twoje strategiczne wyzwania:

 • Eliminacja strat przy jednoczesnej maksymalizacji produktywności, wydajności i zwrotu z inwestycji. 
 • Zapewnienie optymalnych wyników po analizie i zarządzaniu danymi zgodnie z uzgodnionymi wskaźnikami KPI. 
 • Poprawa zarządzania kosztami. 
 • Ciągłe monitorowanie jakości produktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa linii produkcyjnej. 
 • Minimalizacja nieoczekiwanych awarii i przestojów linii produkcyjnej.

Korzyści w skrócie:

 • Modułowe rozwiązanie z niestandardowymi pakietami opartymi na rzeczywistych potrzebach. 
 • Uzyskanie przejrzystości planów konserwacji: dostęp do listy komponentów podlegających zużyciu. 
 • Zapewnienie najwyższej niezawodności i elastyczności ustalania harmonogramu dzięki planowi konserwacji opartemu na metodologii lean.
 • Ustalony roczny budżet ze stałymi kosztami konserwacji dla pełnego czteroletniego cyklu konserwacji. 
 • Wyznaczony kierownik projektu pomagający wdrożyć i monitorować program. 
 • Osiągnięcie optymalnej eksploatacji urządzenia, konserwacji i monitorowania stanu dzięki ekspertom GEA. 
 • Maksymalizacja wydajności dzięki dodatkowym pakietom GEA (usługi uzupełniające).

Dostosowane do potrzeb klienta Umowy o gwarantowanym poziomie usług dla technologii napełniania i pakowania

Wspólnie z klientem wybierzemy i opracujemy dostosowane do jego potrzeb Umowy o gwarantowanym poziomie usług. GEA oferuje trzy modułowe pakiety.

Dostosowane do potrzeb klienta Umowy o gwarantowanym poziomie usług dla technologii napełniania i pakowania
 • PreventiveCare (Opieka prewencyjna): utrzymanie żywotności sprzętu lub instalacji dzięki współpracy z działem pomocy technicznej, planowanym przez GEA przeglądom konserwacyjnym i konserwacji zapobiegawczej, serwisowaniu części zamiennych i eksploatacyjnych oraz okresowej ocenie SLA.
 • PredictiveCare oraz ProactiveCare (Opieka predykcyjna i proaktywna): monitorowanie i analizowanie sprzętu i instalacji oraz pomoc w wydłużeniu żywotności maszyn i poprawie ogólnej wydajności. Oprócz standardowej usługi, pakiet PredictiveCare zapewnia dostęp do zaawansowanej usługi raportowania i proaktywnej analizy danych.
 • PerformanceCare (Opieka wydajnościowa): zoptymalizowanie sprzętu i instalacji pod kątem wydajności, niezawodności i wyższych wymogów prawnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Oprócz standardowej usługi i analizy danych, klient otrzymuje dostęp do kontroli wydajności z pomocą testu mechanicznego linii po remoncie oraz możliwość rotacji materiałów eksploatacyjnych (dostawa kompletnego nowego zestawu chwytaków w celu zastąpienia zainstalowanych zużytych chwytaków).

Maksymalizacja wydajności dzięki dodatkowym pakietom GEA (usługi uzupełniające).

Elastyczne usługi dodatkowe GEA są dostępne, aby zaspokoić wszelkie potrzeby klienta i zmaksymalizować wydajność zgodnie z programem SLA:

 1. GEA AseptiCheck® chroni działanie sterylnej instalacji do produkcji napojów i alkoholi, zapewniając końcową jakość produktu poprzez bezpieczną kontrolę ryzyka związanego z każdym parametrem procesu systemu sterylnego napełniania.
 2. Funkcjonalne audyty mechaniczne GEA i rozwiązania w zakresie usprawniania linii produkcyjnej, które mogą pomóc wydłużyć cykl życia linii dzięki przewidywaniu problemów z wyprzedzeniem, zwiększaniu wydajności i wdrażaniu najnowszych technologii. 
 3. Usługa „GEA Electronic Check-up”, która zapobiega magazynowaniu przestarzałej elektroniki jako części zamiennych. 
 4. GEA Aseptic Training to oferta szkoleń pracowników klienta w opłacalny i skuteczny sposób, pozwalająca zwiększyć wydajność linii sterylnej, zmniejszyć koszty konserwacji, stworzyć bezpieczniejsze środowisko pracy i podnieść motywację pracowników.

Umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA) oferują rozszerzone usługi wsparcia w zakresie konserwacji, monitorowania, analizy i optymalizacji systemów napełniania i pakowania w ustrukturyzowany i elastyczny sposób. Dzięki umowie SLA zyskasz pełen przegląd swojej instalacji ze stałą przejrzystością statusu sprzętu, dyspozycyjności, całkowitej produktywności, wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Twoje strategiczne wyzwania:

 • Eliminacja strat przy jednoczesnej maksymalizacji produktywności, wydajności i zwrotu z inwestycji. 
 • Zapewnienie optymalnych wyników po analizie i zarządzaniu danymi zgodnie z uzgodnionymi wskaźnikami KPI. 
 • Poprawa zarządzania kosztami. 
 • Ciągłe monitorowanie jakości produktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa linii produkcyjnej. 
 • Minimalizacja nieoczekiwanych awarii i przestojów linii produkcyjnej.

Korzyści w skrócie:

 • Modułowe rozwiązanie z niestandardowymi pakietami opartymi na rzeczywistych potrzebach. 
 • Uzyskanie przejrzystości planów konserwacji: dostęp do listy komponentów podlegających zużyciu. 
 • Zapewnienie najwyższej niezawodności i elastyczności ustalania harmonogramu dzięki planowi konserwacji opartemu na metodologii lean.
 • Ustalony roczny budżet ze stałymi kosztami konserwacji dla pełnego czteroletniego cyklu konserwacji. 
 • Wyznaczony kierownik projektu pomagający wdrożyć i monitorować program. 
 • Osiągnięcie optymalnej eksploatacji urządzenia, konserwacji i monitorowania stanu dzięki ekspertom GEA. 
 • Maksymalizacja wydajności dzięki dodatkowym pakietom GEA (usługi uzupełniające).

Dostosowane do potrzeb klienta Umowy o gwarantowanym poziomie usług dla technologii napełniania i pakowania

Wspólnie z klientem wybierzemy i opracujemy dostosowane do jego potrzeb Umowy o gwarantowanym poziomie usług. GEA oferuje trzy modułowe pakiety.

Dostosowane do potrzeb klienta Umowy o gwarantowanym poziomie usług dla technologii napełniania i pakowania
 • PreventiveCare (Opieka prewencyjna): utrzymanie żywotności sprzętu lub instalacji dzięki współpracy z działem pomocy technicznej, planowanym przez GEA przeglądom konserwacyjnym i konserwacji zapobiegawczej, serwisowaniu części zamiennych i eksploatacyjnych oraz okresowej ocenie SLA.
 • PredictiveCare oraz ProactiveCare (Opieka predykcyjna i proaktywna): monitorowanie i analizowanie sprzętu i instalacji oraz pomoc w wydłużeniu żywotności maszyn i poprawie ogólnej wydajności. Oprócz standardowej usługi, pakiet PredictiveCare zapewnia dostęp do zaawansowanej usługi raportowania i proaktywnej analizy danych.
 • PerformanceCare (Opieka wydajnościowa): zoptymalizowanie sprzętu i instalacji pod kątem wydajności, niezawodności i wyższych wymogów prawnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Oprócz standardowej usługi i analizy danych, klient otrzymuje dostęp do kontroli wydajności z pomocą testu mechanicznego linii po remoncie oraz możliwość rotacji materiałów eksploatacyjnych (dostawa kompletnego nowego zestawu chwytaków w celu zastąpienia zainstalowanych zużytych chwytaków).

Maksymalizacja wydajności dzięki dodatkowym pakietom GEA (usługi uzupełniające).

Elastyczne usługi dodatkowe GEA są dostępne, aby zaspokoić wszelkie potrzeby klienta i zmaksymalizować wydajność zgodnie z programem SLA:

 1. GEA AseptiCheck® chroni działanie sterylnej instalacji do produkcji napojów i alkoholi, zapewniając końcową jakość produktu poprzez bezpieczną kontrolę ryzyka związanego z każdym parametrem procesu systemu sterylnego napełniania.
 2. Funkcjonalne audyty mechaniczne GEA i rozwiązania w zakresie usprawniania linii produkcyjnej, które mogą pomóc wydłużyć cykl życia linii dzięki przewidywaniu problemów z wyprzedzeniem, zwiększaniu wydajności i wdrażaniu najnowszych technologii. 
 3. Usługa „GEA Electronic Check-up”, która zapobiega magazynowaniu przestarzałej elektroniki jako części zamiennych. 
 4. GEA Aseptic Training to oferta szkoleń pracowników klienta w opłacalny i skuteczny sposób, pozwalająca zwiększyć wydajność linii sterylnej, zmniejszyć koszty konserwacji, stworzyć bezpieczniejsze środowisko pracy i podnieść motywację pracowników.

Powiązane produkty

GEA AseptiCheck®, innovative aseptic process auditing for filling blocks

GEA AseptiCheck®

Pewne działanie sterylnej instalacji do produkcji napojów i alkoholi oraz dbałość o jakość gotowego produktu – można to osiągnąć za sprawą kontroli bezpieczeństwa, dzięki której nie zawiedzie żaden parametr systemu do napełniania sterylnego.

GEA Whitebloc Filling System Aseptic

Sterylny blok napełniający Whitebloc

Specjalnie zaprojektowany dla przemysłu mleczarskiego, blok Whitebloc idealnie sprawdza się do sterylnego rozlewania produktów do pojemników typu HDPE i PET. System Whitebloc działa na bazie nadtlenku wodoru (H2O2) i wykorzystuje technologię sterylizacyjną do konserwowania przydatności do spożycia koktajli mlecznych i wrażliwych napojów.

Modulbloc — mokry sterylny blok napełniający na bazie kwasu nadoctowego

Modulbloc — Sterylny blok napełniający

Zatwierdzona przez FDA technologia Modulbloc to inteligentne rozwiązanie dla linii napełniających niskiej/średniej prędkości. Urządzenie jest stosowane do napojów o wysokiej i niskiej kwasowości, pozwala osiągnąć prędkość produkcyjną na poziomie 18 000 butelek o pojemności 500 ml na godzinę, a także zapewnia dostępność linii przez 165 godzin bez ...

GEA Decontamination Blow Fill System DBF

GEA DBF — System sterylnego napełniania z wydmuchiwaniem

Gwarantując bezpieczeństwo żywności przy najlepszym w swojej klasie całkowitym koszcie eksploatacji, system GEA DBF daje korzyści w postaci zintegrowanej technologii odkażania preform i napełniania z wydmuchiwaniem, która jest dostępna dla szerszej gamy wrażliwych napojów, z możliwością rozlewania produktów o przedłużonej trwałości i ESL w zależn...

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.