Technologia płuczek

Płuczki Venturiego

Pionowo ustawiona rura ze zwężką Venturiego i wypornikiem (stożkiem Venturiego) oraz dyszami natryskowymi koncentrycznie ułożonymi w rurze powyżej zwężki Venturiego.

Gaz spalinowy płynie z góry lub z boków do rury. Zwykle w połączeniu z zainstalowaną z boku wirówką odśrodkową. Płuczki Venturiego to separatory o dużej mocy przeznaczone do drobnych pyłów i aerozoli.

Funkcja

płuczki-venturiego-02-v2

Wysoką wydajność oddzielania płuczki Venturiego zawdzięczają wysokiej prędkości względnej pomiędzy zapylonym gazem a płynem płuczącym w zwężce Venturiego.

W celu przyspieszenia przepływu gazu, a tym samym płynu płuczącego, niezbędne jest wytworzenie energii. To powoduje spadek ciśnienia przepływu gazu, który jest pierwszym szacunkowym wyznacznikiem wydajności oddzielania. Możliwe jest również osiągnięcie dobrego poziomu oddzielenia przy niewielkich stratach ciśnienia w przypadku nasycenia lub jeszcze lepiej przesycenia gazu parą wodną przed jego przejściem do strefy płukania. Prędkość względna pomiędzy gazem a płynem płuczącym musi być utrzymana na stałym poziomie, gdy ilość gazu się waha.

Jedno i drugie można osiągnąć w doskonały sposób dzięki płuczce Venturiego. Zwężkę Venturiego i szczelinę dyfuzora można modyfikować za pomocą modułu regulacyjnego i tym samym dostosować do właściwych ilości gazu.

W innym odpowiednim separatorze kropli odbywa się oddzielanie kropli z zawartością cząstek stałych. Co do zasady można zastosować wirówkę odśrodkową lub lamelowy separator kropli.

Aby uzyskać maksymalną wydajność oddzielania, gaz spalinowy musi zostać nasycony parą przed wpłynięciem do zwężki Venturiego. Nasycenie można osiągnąć za pomocą odpowiedniego układu dysz natryskowych w obszarze wlotu gazu płuczki Venturiego, co zwykle stosuje się w systemach chłodzenia gorącego gazu.

Specjalne funkcje

  • Funkcja płuczki dostępna od razu (bez przestoju)
  • Oddzielanie aerozoli
  • Duży zakres obciążenia, dobre działanie przy częściowym obciążeniu dzięki sterowanym zwężkom Venturiego
  • Odporność na zanieczyszczenie, wysoki poziom niezawodności operacyjnej
  • Niewielkie potrzeby konserwacji
  • Szeroki zakres zastosowań, możliwość elastycznego łączenia i rozszerzania
  • Możliwość wykonania ze wszystkich powszechnie stosowanych materiałów

Zakres zastosowań

  • Zakres wydajności do 200 000 m³/godz. gazu spalinowego
  • Oddzielanie cząstek lub aerozoli

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.