Technologia płuczek

Kolumny absorpcyjne

Rura w pozycji pionowej z wlotem gazu od spodu oraz promienistym płukaniem płynem z góry całego przekroju rury.

Gaz i płyn transportowane są przez rurę w przepływie przeciwprądowym. Zanim gaz opuści kolumnę przez jej górny wylot, wciągnięte krople płynu płuczącego zostaną zatrzymane przez odpowiednie separatory kropli. Kolumna jest zwykle umieszczona na zbiorniku, w którym gromadzony jest płyn płuczący. Całość ścieków wypuszczana jest za pomocą ujścia lub pompy.

Funkcja

kolumny-absorpcyjne-02-v2

Pionowa rura wyposażona jest w wewnętrzne elementy umożliwiające intensywny kontakt pomiędzy płynem myjącym a gazem spalinowym. Wybór oprzyrządowania zależy od danego zadania czyszczenia i składu gazu spalinowego.

Gaz i płyn myjący przepływają przez przeciwprądową płuczkę kolumnową. W trakcie tego procesu gaz spalinowy, który ma być chłodzony, wpływa bokiem przez dolny koniec kolumny i zostaje skierowany do górnego końca kolumny. Płyn myjący rozprowadzany jest po całym przekroju rury i spływa po wnętrzu kolumny, gdzie zostaje zgromadzony w zbiorniku.

W wypadku absorpcji fizycznej płyn płuczący przechodzi przez kolumnę jeden raz. W przypadku absorpcji chemicznej płyn płuczący krąży w kolumnie dzięki działaniu pompy odśrodkowej. Powstające ścieki są oddzielane w zbiorniku za pomocą ujścia lub pompy z kontrolą poziomu.

Układ przeciwprądowy skutkuje maksymalnym wykorzystaniem różnicy stężeń pomiędzy gazem spalinowym i płynem płuczącym, co jest ważnym czynnikiem napędowym absorpcji. Maksymalny efekt czyszczący zależy od wysokości kolumny.

Nazwa rodzaju kolumny zależy od jej instalacji wewnętrznej. Wyróżnia się:

 • Kolumny ze złożem stałym
 • Kolumny z wypełnieniem
 • Kolumny płytowe
 • Kolumny natryskowe

W zależności od wymogów każdy rodzaj kolumny może być połączony z płuczką GEA.

Specjalne funkcje

 • Możliwość połączenia ze wszystkimi rodzajami płuczek gazowych
 • Prosta i ekonomiczna konserwacja
 • Możliwość zastosowania tańszych materiałów
 • Dostępność niemal we wszystkich materiałach 
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Funkcja czyszczenia dostępna jest wyłącznie po określonym odstępie czasu
 • Słabe działanie przy częściowym obciążeniu
 • Słaba odporność na zanieczyszczenia
 • Słaba wydajność oddzielania cząstek

Zakres zastosowań

 • Zakres wydajności 100 — 150 000 m³/godz. gazu spalinowego
 • Oczyszczanie gazów spalinowych za pomocą absorpcji chemicznej lub fizycznej

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.