Technologia laserowa w podczerwieni do wykrywania zagrożeń pożarowych/wybuchowych

COTECTOR®

Poprzez ciągłe monitorowanie poziomu tlenku węgla (CO) w suszarni rozpyłowej opatentowany system COTECTOR® firmy GEA oferuje poziom bezpieczeństwa przewyższający najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie nadzoru temperatury i kontroli przeciwpożarowej/przeciwwybuchowej, które są standardowo instalowane w suszarniach rozpyłowych GEA.

COTECTOR® monitoring & detection system
GEA opracowała innowacyjną technologię COTECTOR®, aby zapobiec pożarom i eksplozjom w suszarniach rozpyłowych żywności i produktów mleczarskich. Większość pożarów w suszarkach rozpyłowych jest spowodowana tworzeniem się gorących grudek proszku, które spadają do dolnej komory, gdzie mogą się rozpadać i zamieniać w źródło zapłonu dla wybuchowych mieszanek pyłu z powietrzem. Te rozgrzane bryły uwalniają również CO, a technologia COTECTOR® bezpośrednio ocenia poziom CO w komorze suszenia, stanowiący wczesne ostrzeżenie o obecności tlących się osadów proszku.

Wiele czujników do ciągłego monitorowania

Wiele czujników COTECTOR® stale mierzy poziom CO na każdym wlocie i wylocie powietrza suszarki rozpyłowej, a system wykorzystuje te dane do obliczania poziomu CO w komorze suszenia rozpyłowego, w czasie rzeczywistym. Testy wskazują, że dzięki uwzględnieniu zmiennych lub przejściowo wysokich poziomów CO, które mogą dostać się do instalacji, to podejście ciągłego pomiaru jest bardzo dokładne i bardziej precyzyjne niż alternatywne technologie. 

W przeciwieństwie do innych systemów monitorowania poziomu CO, COTECTOR® dokonuje pomiaru w powietrzu wlotowym i wylotowym bezpośrednio, a więc nie ma potrzeby transportowania osobnych próbek powietrza do urządzenia pomiarowego. Prostsza z natury i bardziej niezawodna niż alternatywne technologie, samokalibrująca platforma COTECTOR® jest również tańsza w instalacji i nie wymaga corocznej konserwacji. 

Konfiguracja dla nowych suszarni rozpyłowych lub modernizacja

Firma GEA może zainstalować system COTECTOR® jako część nowej suszarni rozpyłowej lub doposażyć w tę technologię istniejącą instalację suszenia rozpyłowego firmy GEA. System można skonfigurować tak, aby oferował trzy poziomy ostrzegania, które kolejno alarmują operatorów, gdy poziom CO w komorze przekroczy normę, a w razie potrzeby automatycznie wyłączają instalację, gdy poziom CO przekroczy próg bezpieczeństwa. 

Kamera COTECTOR® plus GEA SPRAYEYE® Dual dla optymalnego bezpieczeństwa instalacji

COTECTOR® może być również używany równolegle z unikatowym systemem kamery GEA SPRAYEYE® Dual, który łączy cyfrowe wizualne monitorowanie dysz rozpylających z opatentowanym termicznym nadzorem w podczerwieni (IR) w celu wykrycia potencjalnie niebezpiecznego gromadzenia się proszku, gorących punktów i powstawania grudek w dyszach suszących.

COTECTOR® w skrócie

  • Konfigurowalny, samokalibrujący system.
  • Prosta konfiguracja: stężenia CO na wlocie i wylocie są porównywane w przyjaznym dla użytkownika sterowniku PLC z certyfikatem SIL 3.
  • Łatwe uruchomienie, instalacja i niskie koszty konserwacji. 
  • Możliwość integracji ze standardowym systemem zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie.
  • Możliwość instalacji w nowych suszarniach rozpyłowych lub modernizacji w ramach istniejących obiektów.

Zalety COTECTOR®

  • Niezawodność, dokładność i precyzja zwiększające zaufanie do procesów i urządzeń suszenia rozpyłowego.
  • Ciągłe pomiary w czasie rzeczywistym wspierają działania proaktywne, a nie naprawcze.
  • Ograniczenie przestojów instalacji. 
  • Dodatkowy poziom nadzoru ponad standardowy monitoring temperatury, systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego/przeciwwybuchowego.
  • Kompatybilność z systemem zdalnej pomocy i wsparcia technicznego GEA.

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.