Czyszczenie poza miejscem (COP) w przemyśle farmaceutycznym Wash-Off-Line for Pharmaceutical Plants

Oprócz kompleksowych usług bezpieczeństwa GEA oferuje także wielofunkcyjne moduły myjące, które mogą być przemieszczane z miejsca na miejsce i stosowane do czyszczenia różnych części procesu. Każda instalacja dostarczana przez GEA wyposażona jest w dopasowany system CIP, WIP lub system linii zmywającej (WOL), który odpowiada zastosowaniu klienta.

System mycia IBC

Ponieważ czystość jest priorytetem producentów w przemyśle farmaceutycznym, ważną cechą każdego systemu IBC jest możliwość mycia kontenerów, zapewniające spójny i powtarzalny standard zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Oferujemy szeroką gamę systemów mycia, aby spełnić różnorodne potrzeby rynku — i ograniczyć do minimum przestoje produkcji. Asortyment obejmuje urządzenia od prostych wewnętrznych systemów mycia po w pełni zautomatyzowane kabiny mycia, suszenia i chłodzenia.

Stacje myjące mogą mieć jedno wejście lub być zaprojektowane w formie przechodniej, mogą być ładowane za pomocą wózków paletowych, AGV lub podnośników. Mogą być obsługiwane ręcznie lub w pełni zautomatyzowane z wyborem cyklu mycia w oparciu o PLC. Pomiar pozwala na kontrolowanie dodawania detergentów i płynu dezynfekującego do systemu oraz w razie potrzeby wody oczyszczonej lub wody z sieci wodociągowej. Samodzielny moduł serwisowy zaopatruje system chłodzenia i suszenia powietrzem oraz posiada wymiennik ciepła, zawory, pompy i zbiorniki na detergenty. W zależności od wymogów przepustowości możliwe jest używanie jednego lub wielu urządzeń. 

Mycie zaworu BUCK®

Chociaż ważne jest przetwarzanie i transportowanie proszków w bezpieczny sposób, aby nie narażać na kontakt z nimi operatora, równie ważne jest mycie kontenerów IBC i zaworów zabezpieczających bez potrzeby interwencji operatora. Wszystkie kontenery IBC BUCK® i ich zawory pasywne umożliwiają pełne czyszczenie w miejscu (CIP) w stacji mycia BUCK. 

Czyszczenie CIP zaworu pasywnego odbywa się za pomocą aktywnego zaworu mycia BUCK. Zawory myjące montowane są na górze i na dnie kabiny w celu mycia zaworów pasywnych IBC (wlotu i wylotu). Zawory myjące automatyczne łączą się z zaworami pasywnymi w kontenerze IBC i otwierają zawór, aby umożliwić wprowadzenie głównej dyszy myjącej do kontenera oraz odpływ wody zużytej do mycia. Unikalna tarcza myjąca w kształcie krzyża pozwala na objęcie całej zewnętrznej powierzchni zaworu pasywnego, podczas gdy zanieczyszczona powierzchnia wewnętrzna jest czyszczona przez strategicznie umieszczone dysze.

Aktywne zawory myjące pozwalają łatwo przełączyć się na tryb mycia samego wnętrza kontenera IBC. Kontener umieszcza się na stanowisku mycia. Następuje podłączenie aktywnych zaworów myjących. Woda myjąca zostaje zabezpieczona w systemie. Dzięki zaworom zabezpieczającym system, zapobiegającym zanieczyszczeniu powierzchni zewnętrznych, klienci mają możliwość zdjęcia kabiny myjącej służącej do mycia zewnętrznego, aby obniżyć koszty początkowe, zużycie przestrzeni i bieżące koszty eksploatacji.

 

Czyszczenie tabletkarek

Tabletkarka MODUL™ z systemem linii zmywającej (WOL) to rozwiązanie w zakresie technologii kompresji GEA zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa oraz niski koszt operacyjny, praktyczne w użyciu i wysoce wydajne. Dzięki swojej zamkniętej konstrukcji wymienny moduł kompresji (ECM) znacznie zmniejsza stężenie cząstek stałych w powietrzu w pomieszczeniu do tabletkowania, co w dużym stopniu przyczynia się do ochrony sprzętu, operatorów i osób nadzorujących. 

WOL zwiększa czas produkcji poprzez czyszczenie ECM po zdjęciu go z tabletkarki. Tabletkarka MODUL™ kontynuuje pracę, wytwarzając kolejny produkt, podczas trwania cyklu czyszczenia. Po zdjęciu WOL-ECM z maszyny można go podłączyć do stacji myjącej w strefie czyszczenia. WOL-ECM zawiera moduł ECM wykonany z materiałów odpornych na korozję i zapewnia automatyczne mycie z niskim zużyciem wody za pomocą specjalnie zaprojektowanych strumieni wody. Automatyczne mycie off-line oferuje znaczące korzyści w porównaniu z myciem „w miejscu”. 

Samodzielny moduł ECM posiadający wszystkie części mające kontakt z produktem jest zdejmowany z tabletkarki na wózek za pomocą wbudowanego ramienia. Wózek wtaczany jest na platformę myjącą, gdzie dołącza się trzy wysoce wydajne dysze strumieniowe przy zachowaniu całkowitego zabezpieczenia. Program PLC na platformie myjącej uruchamia program zdefiniowany przez użytkownika wykorzystujący zimną i ciepłą wodę w połączeniu z detergentami i innymi środkami czyszczącymi oraz płukanie oczyszczoną wodą.

Technika WOL jest dużo bardziej ekonomiczna niż system mycia w miejscu (WIP), ponieważ WIP wymaga, aby tabletkarka była offline przez cały cykl czyszczenia, suszenia i chłodzenia. Dzięki WOL można generować zyski, wytwarzając drugi produkt podczas czyszczenia modułu pierwszego produktu. Inne zalety WOL obejmują: 

  • system WOL dowiódł swojej skuteczności w ciągu pełnego roku kompleksowych testów zarówno w naszym ośrodku, jak i w procesie produkcji w rożnych firmach farmaceutycznych.
  • wózek wyposażony w odpowiednie tory dla krzywek obraca stół i pozwala za oddzielenie końcówek stempli od matrycy w celu wykonania natrysku
  • jedynie części modułu ECM mają kontakt z wodą i roztworami czyszczącymi, więc krzywki i rolki mogą być wykonane z dowolnego materiału
  • ponieważ ECM jest całkowicie zabezpieczony nie ma potrzeby czyszczenia części niemających kontaktu z produktem ani pomieszczenia czystego
  • wymagana jest jedna platforma myjąca niezależnie od liczby używanych tabletkarek
  • po 40-minutowym cyklu czyszczenia ECM można rozmontować w celu końcowej sanityzacji i suszenia
  • taką samą zasadę WOL można zastosować do czyszczenia napełniacza proszkiem i urządzeń peryferyjnych.

Opatentowany system linii zmywającej (WOL) to udoskonalone rozwiązanie WIP/CIP dla tabletkarek.