System kontroli CALLIFREEZE®

Samoczynne utrzymywanie równowagi procesu

CALLIFREEZE® to nowy i wyjątkowy system kontroli mrożenia opracowany przez GEA do stosowania wraz z gamą zamrażarek GEA przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle spożywczym. Nowy system może być konfigurowany z zamrażarkami przeznaczonymi do przechowywania wielu rodzajów produktów spożywczych, w tym mięsa, drobiu i ryb, gotowych dań, pieczywa czy nabiału.

CALLIFREEZE® kontroluje stan produktów wyjmowanych z zamrażarki i automatycznie ustawia parametry zamrażarki, aby każdy produkt został zamrożony zgodnie z optymalnymi wymogami. Jest to możliwe dzięki temu, że system kontroli stale monitoruje poziom wody krystalizacyjnej w produktach spożywczych i automatycznie dostosowuje czas przechowywania produktu w zamrażarce, temperaturę powietrza oraz prędkość wiatraka, aby zapewnić dokładnie taki poziom mrożenia, jaki jest wymagany przy minimalnym zużyciu energii.

czujnik callifreeze
Technologia oparta na bezdotykowym czujniku mierzącym stopień zamrożenia produktu

Dalsze schładzanie produktu po osiągnięciu wymaganego poziomu zmrożenia jest nie tylko zbędne, ale wręcz stanowi marnotrawstwo energii. Niektóre produkty należy mrozić w 100%, podczas gdy w przypadku innych zastosowań dopuszczalne jest zamrożenie na poziomie 80% przy wyjmowaniu z zamrażarki z „wykończeniem” dokonywanym w chłodni w celu zmaksymalizowania oszczędności energii. Jednak jak dotąd nie istniała możliwość sprawdzenia poziomu zamrożenia produktów w ramach procesu schładzania. System CALLIFREEZE® wykorzystuje wyjątkową technologię wykrywania GEA, która pozwala zmierzyć poziom zamrożenia w linii, przy wyjmowaniu z zamrażarki, bez bezpośredniego kontaktu z produktem spożywczym. Następnie system automatycznie dostosowuje parametry zamrażarki, aby utrzymać idealne warunki mrożenia zgodne z wymogami klienta i produktu.

 

Wyższa jakość produktu

System CALLIFREEZE® pomaga firmom z branży przetwórstwa spożywczego wytwarzać najwyższej jakości mrożone produkty. Możliwość stałego monitorowania poziomu zamrożenia produktu oraz automatycznego dostosowywania warunków zamrażania stanowi gwarancję, że produkt wyjmowany z zamrażarki będzie w optymalnym stanie, dając klientom pewność najwyższej jakości produktu na końcu procesu mrożenia niezależnie od tego, czy mrożone są kawałki mięsa czy najdelikatniejsze produkty piekarnicze.

Wyższa zdolność produkcyjna oraz wydajność energetyczna

Dowiedziono, że CALLIFREEZE® pozwala zmniejszyć zużycie energii oraz zwiększyć wydajność zamrażarki. Testy, w których system CALLIFREEZE® został zastosowany w zamrażarkach GEA, wykazały znaczny wzrost zdolności produkcyjnej (nawet o 20%) przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 10%.

Zautomatyzowany proces mrożenia oraz optymalizacja dopływu chłodu

Pozwalając zoptymalizować parametry mrożenia oraz jakość produktu, system CALLIFREEZE® stanowi wartość dodaną w procesach chłodzenia realizowanych przez naszych klientów oraz w związanych z nimi kosztach operacyjnych. Aby zmaksymalizować korzyści, zaleca się stosować system w połączeniu z rozwiązaniami GEA z zakresu oszczędzania energii oraz pompami ciepła. 

System CALLIFREEZE®  może stanowić wyposażenie opcjonalne do zamrażarek spiralnych GEA S-Tec oraz A-Tec lub zostać zainstalowany w posiadanych zamrażarkach spiralnych, w tym w tych z systemami GEA oraz OEM.

Kontakt

Jak możemy pomóc?