Monitoruj wydajność browaru

GEA InsightPartner Brewery

GEA InsightPartner Brewery is a GEA digital service that provides a unique insight into your brewery’s performance in productivity, quality and sustainability through intelligent GEA software and GEA consultancy services.

Digital brewery

Śledzenie realizacji KPI w czasie rzeczywistym

GEA InsightPartner przekazuje informacje o jakości produktu bezpośrednio w trakcie procesu warzenia piwa. A więc zamiast czekać z testem na zakończenie warzenia, żeby dopiero później wprowadzić poprawki do kolejnych cykli, proces można dostosowywać na etapach pośrednich: na przykład wydłużając czas gotowania w kotle warzelnym albo modyfikując objętość odpływu w kolejnym warzeniu.

Nauka płynąca z przeszłości

Wnioski, które wyciągamy ze zdobytego doświadczenia, pomagają zapewnić ciągłość marek, nawet jeżeli są warzone tylko sezonowo. Kiedyś, gdy mistrzowie warzelniczy odkrywali różnice w jakości piwa, nie można było znaleźć przyczyny źródłowej ani podjąć skutecznych działań, aby naprawić problem.  

Obecnie, z pomocą GEA InsightPartner, można porównać aktualny stan instalacji z danymi z poprzednich cykli warzelniczych, natychmiast poinformować o rozbieżnościach oraz szczegółowo przeanalizować historię danego procesu warzenia piwa, aby zdobyć informacje na temat niezbędnych działań naprawczych, które mogą być wymagane podczas warzenia.  Pozwala to wprowadzać poprawki, aby zachować unikatowy profil oraz jakość piw rzemieślniczych w dłuższej perspektywie czasowej.

Szczegółowe dane wspierają odpowiedzialną produkcję

GEA InsightPartner zapewnia każdemu członkowi załogi dostęp do wszystkich tych informacji, zawsze i w każdym miejscu zakładu, aby pomóc im w warzeniu najlepszego piwa.

Learning from the past

Learning from history helps to maintain the continuity of brands, even if they are only brewed seasonally. In the past, if brewmasters detected differences in brew quality, it was impossible to track back to identify the cause and so it was difficult to take effective action to correct the problem.  

Using GEA InsightPartner, it’s now possible to compare the current operation of the plant with data from previous brews, advise immediately of any deviation and deep dive into the history of the given brew to gain insight into the necessary remedial action during brewing. This allows you to make adjustments to maintain the unique characteristics and quality of the brew.

Brewery performance insight

Expert knowledge

Performance insight in the brewery

Curious about Performance insight in the brewery? Read GEA new eBook and get insight into how more efficient use of process data can really improve productivity on a daily basis.

Keeping production on track

Every brewery follows a set of recipes, but as the quality of raw materials changes, incremental adjustments in the recipe may be necessary to maintain productivity and quality. GEA InsightPartner software continuously analyzes Key Performance Indicators (KPIs) to identify patterns and trends that can be used to improve efficiency. This means operation staff can, for example, discuss data-driven performance in their daily meetings and make the necessary adjustments to bring everything back on track. 

 

GEA InsightPartner will also provide high-level insight to team leads on production progress against a weekly plan. The system follows the duration of each brew to indicate the time performance and update a real-time prediction of how the week plan will conclude. This insight enables you to adjust the week plan to obtain best possible productivity from the process units.

Śledzenie realizacji KPI w czasie rzeczywistym

GEA InsightPartner przekazuje informacje o jakości produktu bezpośrednio w trakcie procesu warzenia piwa. A więc zamiast czekać z testem na zakończenie warzenia, żeby dopiero później wprowadzić poprawki do kolejnych cykli, proces można dostosowywać na etapach pośrednich: na przykład wydłużając czas gotowania w kotle warzelnym albo modyfikując objętość odpływu w kolejnym warzeniu.

Nauka płynąca z przeszłości

Wnioski, które wyciągamy ze zdobytego doświadczenia, pomagają zapewnić ciągłość marek, nawet jeżeli są warzone tylko sezonowo. Kiedyś, gdy mistrzowie warzelniczy odkrywali różnice w jakości piwa, nie można było znaleźć przyczyny źródłowej ani podjąć skutecznych działań, aby naprawić problem.  

Obecnie, z pomocą GEA InsightPartner, można porównać aktualny stan instalacji z danymi z poprzednich cykli warzelniczych, natychmiast poinformować o rozbieżnościach oraz szczegółowo przeanalizować historię danego procesu warzenia piwa, aby zdobyć informacje na temat niezbędnych działań naprawczych, które mogą być wymagane podczas warzenia.  Pozwala to wprowadzać poprawki, aby zachować unikatowy profil oraz jakość piw rzemieślniczych w dłuższej perspektywie czasowej.

Szczegółowe dane wspierają odpowiedzialną produkcję

GEA InsightPartner zapewnia każdemu członkowi załogi dostęp do wszystkich tych informacji, zawsze i w każdym miejscu zakładu, aby pomóc im w warzeniu najlepszego piwa.

Learning from the past

Learning from history helps to maintain the continuity of brands, even if they are only brewed seasonally. In the past, if brewmasters detected differences in brew quality, it was impossible to track back to identify the cause and so it was difficult to take effective action to correct the problem.  

Using GEA InsightPartner, it’s now possible to compare the current operation of the plant with data from previous brews, advise immediately of any deviation and deep dive into the history of the given brew to gain insight into the necessary remedial action during brewing. This allows you to make adjustments to maintain the unique characteristics and quality of the brew.

Insight supports responsibility

GEA InsightPartner provides all this insight to any member of your team at any time, anywhere in the plant, to help them achieve the best possible brewery productivity.

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.