GEA SERVICE ‒ Pracujemy wspólnie z Wami GEA AseptiCheck®

Innowacyjna kontrola sterylności bloków napełniających

Pewne działanie sterylnej instalacji do produkcji napojów i alkoholi oraz dbałość o jakość gotowego produktu – można to osiągnąć za sprawą kontroli bezpieczeństwa, dzięki której nie zawiedzie żaden parametr systemu do napełniania sterylnego.

Zapewnienie sterylności z myślą o uzyskaniu produktów wysokiej jakości

sterylna linia

Dbałość o sterylność linii produkcyjnej jest kluczowa dla wszystkich klientów produkujących napoje wrażliwe.
AseptiCheck® to bezcenne narzędzie pozwalające sprawdzić, czy opracowano właściwe procedury zapewniania sterylności i czy są one stosowane przez operatorów. Dodatkowo umożliwia kontrolę prawidłowej obróbki i przygotowania surowców, chodzi tu zwłaszcza o dezynfekcję przed przesłaniem ich do strefy krytycznej.

Przeprowadzenie i zarejestrowanie kontroli w trakcie procesu ma niebagatelne znaczenie, jeśli występuje ryzyko nieusunięcia produktu i odpadów z powodu nieskutecznych procedur czyszczenia. Oznacza to utratę czasu i pieniędzy oraz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo produktu. AseptiCheck® to kompletna procedura pozwalająca skontrolować stopień sterylności procesu realizowanego za pomocą instalacji.

Usługa GEA AseptiCheck® pozwala zrealizować następujące potrzeby:

Potrzeby klientów

• Kontrola stanu mikrobiologicznego linii (pobieranie próbek z otoczenia, ocena liczby skarg z rynku) z ostatnich dwóch miesięcy.
• Kontrola kluczowych parametrów cykli sterylizacyjnych.
• Kontrola stanu linii: czystości, ogólnej skuteczności.
• Kontrola stanu mikrobiologicznego linii: pobieranie próbek z otoczenia, ocena liczby skarg z rynku.
• Kontrola zarządzania linią przez operatorów.
• Opracowanie końcowego raportu na temat stanu i wydajności instalacji z podaniem sugestii dotyczących utrzymania i ochrony sterylności w otoczeniu.

Zabezpiecz instalację i podnieś wyniki sprzedaży

Sterylna produkcja napojów i alkoholi

Zanieczyszczenie produktu nieznanymi cząstkami to kluczowy element kontroli jakości. Zakażona partia produkcyjna musi zostać rozładowana, wówczas produkcja jest wstrzymywana, my tracimy cenny czas i pieniądze, a reputacja marki spada; jest to jeden z najważniejszych problemów, które mogą dotknąć instalację do produkcji napojów i alkoholi.

GEA zatrudnia doświadczonych inspektorów linii produkcyjnych oraz posiada nowoczesną wiedzę, dzięki której może szybko i systematycznie kontrolować obsługę sprzętu, weryfikować procesy i procedury utrzymywania sterylności oraz oceniać kompetencję personelu zarządzającego liniami technologicznymi.

 

Korzyści w skrócie

• Przejrzystość: Jasna i obiektywna ocena aktualnego stanu mikrobiologicznego sprzętu.
• Zrównoważony rozwój: Ustanowienie procedur zapewniających spójne warunki środowiska produkcyjnego.
• Wydajność: Ograniczenie wydatków OPEX i zmniejszenie czasu przestoju poprzez optymalizację procesu sanityzacji.
• Dostępność robocza: Troska o to, by sprzęt zawsze pozostawał w dobrym stanie i był przygotowany do bezpiecznej produkcji.
• Produktywność: Podniesienie zysków poprzez wyeliminowanie problemów jakości i bezpieczeństwa.

Usługa GEA AseptiCheck® pozwoli skutecznie realizować:

• Cykle sterylizacji i czyszczenia bloku.
• Cykle sterylizacji i spłukiwania butelek.
• Cykle filtrowania powietrza.
• Monitorowanie i zarządzanie usterkami.

Kontakt

Jak możemy pomóc?