Paletyzatory i depaletyzatory Palletizer Fluens

Paletyzator Fluens osiąga prędkość produkcyjną przekraczającą 8 warstw na minutę w konfiguracji z niskopoziomowym podawaniem produktu oraz pionowym podnośnikiem do załadunku palet oraz ponad 10 warstw na minutę w przypadku wyposażenia w wysokopoziomowe doprowadzanie produktu.

Fluens to paletyzator niskopoziomowy z pionowym podnośnikiem do załadunku palet; dzięki tej konfiguracji Fluens jest zdolny zapewnić paletyzację przy średniej i dużej prędkości z układaniem ponad ośmiu warstw na minutę. Dostępny jest także model wysokopoziomowy, który osiąga prędkość produkcyjną wynoszącą ponad dziesięć warstw na minutę.

Opakowania są podawane co najmniej dwoma torami, łączone w schematy warstwowe oraz przekazywane prosto w linii na paletę. Warstwy tworzy się z użyciem systemu dystrybucji opakowań: albo za pomocą tradycyjnego rozdzielacza o ruchu ciągłym, albo za pomocą zrobotyzowanego manipulatora opakowań.

Po uformowaniu warstwa jest przekazywana na stół pośredni, który przenosi ją na poziom rozładunkowy na paletę. Stół pośredni składa się z konstrukcji stalowej w kształcie grzebienia. W górnej części urządzenia podobny stół w kształcie grzebienia zamontowany na ruchomym moście zbiera warstwę, gdy stół pośredni osiągnie najwyższe położenie (opatentowany system).

Zamocowany do ruchomego stołu popychaczo-ubijak przekazuje warstwę ze strefy formowania na ruchomy stół. Drugi popychacz zamontowany w górnej części maszyny przekazuje warstwę ze stołu ruchomego do głowicy rozładunkowej, która umieszcza ją na palecie. Głowica rozładunkowa posiadająca centralny otwór z rolkami jest zamocowana na ustalonej wysokości. Paleta zostaje umieszczona na podnośniku, który przemieszcza się pionowo, aby odebrać warstwę.

Tam, gdzie to możliwe, Fluens wykorzystuje pas transmisyjny, aby zredukować hałasy i wyeliminować konieczność smarowania. Projekt pozwala na prostą konfigurację systemu zgodnie z wymogami i daje dostęp do wszystkich części maszyny w celu łatwej konfiguracji i konserwacji.

Wydajność produkcyjna:

  • do 8 warstw na minutę w przypadku Fluens LL (wersja niskopoziomowa)
  • do 10 warstw na minutę w przypadku Fluens HL (wersja wysokopoziomowa)