Technologie ciągłego mieszania w linii Urządzenia mieszania ciągłego DICON™ dla przemysłu napojów i alkoholi

DICON™ to nie tylko urządzenie, ale cała technologia

Koncepcja mieszania w linii dla przemysłu napojów i alkoholi

Ciekłe produkty wieloskładnikowe w przemyśle napojów i alkoholi stale podlegają coraz bardziej złożonym wymaganiom dotyczącym skuteczności w coraz szybszych cyklach innowacji. Systemy produkcyjne zaprojektowane w celu zaspokojenia tych potrzeb muszą być ekonomiczne, dokładnie odtwarzać proces i charakteryzować się najwyższą możliwą elastycznością. Dokładnie to oferuje ciągłe mieszanie w linii wyposażone w technologię DICON™ od GEA. 

„Ciągłe mieszanie w linii” – co to oznacza?

 • Poszczególne składniki cieczy są mieszane bezpośrednio w instalacji rurowej.
 • Wszystkie składniki są równocześnie dodawane do procesu mieszania.
 • Proporcje mieszania wszystkich składników są pod stałą kontrolą.
 • Z urządzenia wychodzi jednolicie zmieszany produkt gotowy.
 • Krytyczne parametry produktu podlegają analizie jakości w linii.

 

Różne rodzaje systemów do mieszania w linii DICON™

System DICON do dawkowania dodatków

 • System do ciągłego mieszania w linii DICON-B™
  Stosowany w browarach do optymalizacji brzeczki podstawowej (procedura HGB) 
 • System do ciągłego mieszania w linii DICON-C™
  Stosowany do mieszania napojów bezalkoholowych 
 • System do ciągłego mieszania w linii DICON-S™
  Stosowany do mieszania syropu do napojów bezalkoholowych 
 • System do ciągłego mieszania w linii DICON-T™
  Mobilny (przenośny) system do mieszania składników ciekłych 
 • System do ciągłego mieszania w linii DICON-Y™
  System do mieszania owoców z jogurtem 
 • System do ciągłego mieszania w linii DICON-MS™
  Stosowany do standaryzacji śmietany i mleka 
 • System do ciągłego mieszania w linii DIVA™
  Odbiór i mieszanie alkoholu

System typu DICON-C™ do ciągłego mieszania w linii pozwalający na produkcję gotowych napojów i alkoholi

Systemy do ciągłego mieszania w linii typu DICON-C™ zaprojektowano do ciągłego mieszania napojów bezalkoholowych z dużą precyzją. Liczba składników możliwych do mieszania jest nieograniczona. W liniach koncentratu możliwe są natężenia przepływu od 2 l/godz.

Przepływy cieczy są mierzone przez dokładne przepływomierze (takie jak przepływomierze masowe typu MDM lub przepływomierze elektromagnetyczne typu IZM™) i przekazywane do automatycznego sterownika systemowego. 

Sterownik cyfrowy porównuje zmierzone wartości z uwzględnieniem wstępnie wybranych proporcji mieszania i uruchamia urządzenia sterujące w taki sposób, aby dokładnie zachować wstępnie ustawione wartości. Występuje całkowita kompensacja krótkoterminowych odchyleń sterowania. 

Odgazowywanie i zbiorniki testowe zapobiegają zatorom powietrznym, a tym samym wszelkim potencjalnym błędom pomiarowym. Oprócz tego umożliwiają cykliczne monitorowanie przepływomierzy dla koncentratów. Zawory modulacyjne i/lub pompy wyporowe z przetwornikiem częstotliwości służą za urządzenia sterujące. 

Za systemem do mieszania w linii znajduje się urządzenie do nasycania dwutlenkiem węgla typu DICAR™, w którym ustawia się pożądaną zawartość CO2. Zasadnicze kryteria produktu, takie jak wartość w skali Brixa i przewodnictwo są na bieżąco określane i monitorowane za pomocą urządzenia do nasycania dwutlenkiem węgla DICAR™. O ile jest to pożądane, można także przeprowadzić automatyczną korekcję (np. odchyleń wartości Brixa) w systemie DICON-C™.

 

Specjalne funkcje

 • Bezpośrednie mieszanie produktów w instalacji rurowej (nie są konieczne zbiorniki do mieszania). 
 • W systemie występują jedynie małe ilości produktu, a sam produkt jest szybko dostępny.
 • Duża dokładność dzięki zastosowaniu precyzyjnych przepływomierzy. 
 • Cykliczne monitorowanie przepływomierzy w trakcie procesu. 
 • Sterownik cyfrowy nie podlega żadnym awariom spowodowanym przez konwersję sygnału i w pełni kompensuje wszelkie krótkotrwałe odchylenia.
 • Łatwa obsługa. 
 • Kompaktowe, przetestowane fabrycznie urządzenie gotowe do podłączenia. 
 • Możliwość połączenia z urządzeniem do nasycania dwutlenkiem węgla typu DICAR™.

System typu DICON-S™ do ciągłego mieszania w linii pozwalający na produkcję gotowego syropu.

Systemy do ciągłego mieszania w linii typu DICON-S™ zaprojektowano z myślą o ciągłym mieszaniu syropu do napojów bezalkoholowych z dużą precyzją.

Przepływy cieczy są mierzone przez dokładne przepływomierze (takie jak przepływomierze masowe typu MDM lub przepływomierze elektromagnetyczne typu IZM™) i przekazywane do automatycznego sterownika systemowego. Sterownik cyfrowy porównuje zmierzone wartości z uwzględnieniem wstępnie wybranych proporcji mieszania i uruchamia urządzenia sterujące w taki sposób, aby dokładnie zachować wstępnie ustawione wartości. Występuje całkowita kompensacja krótkoterminowych odchyleń sterowania. Za systemem do mieszania w linii znajduje się niewielki zbiornik buforowy. 

Zasadnicze kryteria produktu, takie jak wartość w skali Brixa i (jeżeli to konieczne) przewodnictwo są określane i monitorowane w linii. O ile jest to pożądane, można także przeprowadzić automatyczną korekcję (np. odchyleń wartości Brixa) w systemie DICON-S™. Zawory modulacyjne i/lub pompy wyporowe z przetwornikiem częstotliwości służą za urządzenia sterujące. 

 

Specjalne funkcje

 • Bezpośrednie mieszanie produktów w instalacji rurowej. 
 • Duża dokładność dzięki zastosowaniu precyzyjnych przepływomierzy. 
 • Ciągła kontrola przepływomierzy w trakcie procesu. 
 • Specjalny sterownik cyfrowy dla systemów do ciągłego mieszania w linii. 
 • W systemie występują jedynie małe ilości produktu. 
 • Łatwa obsługa. 
 • Kompaktowe, przetestowane fabrycznie urządzenie gotowe do podłączenia.

System do ciągłego mieszania w linii typu DICON-T™ — system mobilny

Mobilny system do ciągłego mieszania w linii typu DICON-T™ zaprojektowano do mieszania składników ciekłych.

Korzyść z takiego systemu odniosą użytkownicy dysponujący niewielką lub średnią objętością mieszania lub tacy, którzy często zmieniają zbiorniki docelowe. Mobilna konstrukcja systemu umożliwia jego szybkie i łatwe przenoszenie do wymaganego miejsca. Za pomocą przewodów elastycznych system jest łączony z właściwym zbiornikiem docelowym i źródłami, następnie zostaje przywołana receptura zapisana w sterowniku PLC i system rozpoczyna pracę. Jako że nie są konieczne złożone instalacje rurowe ani automatyczne zawory z odpowiednią technologią sterowania, system DICON-T™ stanowi bardzo oszczędną alternatywę do wytwarzania produktów mieszanych.
 

Specjalne funkcje

 • Mieszanie produktów przebiega w instalacji rurowej (nie są konieczne zbiorniki do mieszania), stąd wymagana jest niewielka ilość miejsca.
 • Wysoka dokładność dzięki stosowaniu precyzyjnych urządzeń pomiarowych. 
 • Sterownik cyfrowy umożliwia całkowitą kompensację odchyleń. 
 • Możliwe jest nabieranie dokładnej ilości i rejestrowanie ilości produkcyjnych. 
 • Dostępny jest system o pojemności od małej po najwyższą. 
 • Szeroki zakres proporcji.

System do ciągłego mieszania w linii typu DIVA™ umożliwiający odbiór i mieszanie alkoholu

Dwie podstawowe funkcje systemu do odbioru alkoholu i ciągłego mieszania w linii DIVA™ to odbiór alkoholu surowego z cystern z wykrywaniem ilości, jeżeli to pożądane do celów ważenia i pomiarów, oraz mieszanie z wodą w celu redukcji stężenia alkoholu do objętości poniżej 76% w celu niepodlegania regulacjom dotyczącym bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w różnych obszarach (ATEX).

Część odbiorczą wyposażono w separator powietrza. Jego zadaniem jest oddzielenie powietrza, które jest także transportowane w instalacji rurowej, od strumienia cieczy. Pompa transportuje alkohol z separatora powietrza przez przepływomierz masowy do punktu mieszania. W przepływomierzu masowym wykrywany jest strumień alkoholu. Wykrywany jest także strumień wody, a przepływ jest ustalany za pomocą zaworu regulacyjnego zgodnie z wymaganą proporcją mieszania. Zawartość alkoholu w mieszaninie jest sprawdzana przez urządzenie pomiarowe.

Oficjalnie zatwierdzony system pomiaru gęstości zamontowany na wylocie systemu do ciągłego mieszania w linii ustala zawartość alkoholu w mieszaninie alkoholu z wodą. Powrót zmierzonej wartości alkoholu do sterownika umożliwia wysoce precyzyjne ustalenie mieszaniny alkoholu z wodą. 

Zakres odchylenia ustalonej mieszaniny alkoholu z wodą sięga ±0,05% objętości alkoholu.

System zaprojektowano do montażu w obszarze niebezpiecznym. Tylko sam układ sterowania jest przeznaczony do montażu poza obszarem niebezpiecznym. 

Proporcje alkoholu i wody są regulowane w taki sposób, aby zawartość alkoholu zamierzona przez operatora została osiągnięta w mieszaninie. 

Sterownik oblicza masę wody, którą wciąż należy dawkować z istniejącej masy wody do alkoholu we wstępnej postaci oraz wymaganą masową porcję wody w mieszaninie. Odchylenia dawkowania podczas uruchomienia są wykrywane i kompensowane „z dokładnością impulsową”.

 

Specjalne funkcje

 • Mieszanie produktów przebiega w instalacji rurowej (nie są konieczne zbiorniki do mieszania). 
 • Wysoka dokładność dzięki stosowaniu precyzyjnych urządzeń pomiarowych. 
 • Pełna kompensacja odchyleń dzięki cyfrowemu urządzeniu sterującemu. 
 • Łatwa obsługa. 
 • Kompaktowe przetestowane fabrycznie urządzenie.