Nutraceutyki

Kultury starterowe

Kultury starterowe dosłownie są na ustach wszystkich. Te pożyteczne mikroorganizmy są wykorzystywane w najróżniejszych dziedzinach branży żywieniowej, a także jako probiotyczny suplement żywnościowy. Przykłady to przemysł mleczarski, mięsny i piekarniczy, produkcja fermentowanych warzyw, wina i piwa oraz przemysł paszy dla zwierząt. Kultury starterowe są hodowane z nieokreślonych, wytwarzanych empirycznie gatunków, aby uzyskać przewidywalną i powtarzalną jakość i ilość produktu.

Produkcję kultur starterowych można podzielić na dwa etapy. Po wyhodowaniu w zbiornikach fermentacyjnych bakterie należy przetworzyć i oddzielić od roztworu do fermentacji. Składa się on z wyhodowanych pałeczek kwasu mlekowego oraz pozostałości roztworu pożywki, w tym wytworzonego kwasu mlekowego. Najpierw mikroorganizmy są oddzielane i zagęszczane z fazy ciekłej. Dla tego etapu procesu dostępne są dyszowe i samoczyszczące separatory dyskowe sterylizowane parą. Zagęszczone pałeczki kwasu mlekowego przechodzą następnie do liofilizatora. Wreszcie kultury są pakowane z wyłączeniem tlenu i magazynowane w niskich temperaturach. To pozwala zachować ich aktywność na miesiące, zanim zostaną przetworzone, np. jako „żywe kultury” w jogurtach probiotycznych.

Sterylność i ostrożna obróbka

Ostrożna obróbka żywych mikroorganizmów, sterylność oraz wysoka skuteczność oddzielania to warunki wstępne oszczędnego, niezawodnego i skutecznego przetwarzania. Separatory od GEA używane w tym procesie produkcji są zatem wyposażone w hydrohermetyczne systemy dopływu produktu, które minimalizują siły ścinania, gdy produkt wpływa do misy, a tym samym gwarantują dużą przeżywalność komórek.

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.