Upstream

Woda z olejem slopowym

Woda z olejem slopowym powstaje na morskich platformach wiertniczych ropy i gazu podczas czyszczenia rur oraz pokładu wiertniczego; woda tego typu jest zanieczyszczona węglowodorami, innymi substancjami chemicznymi i odpadami. Woda z olejem slopowym na pokładach wiertniczych może również zawierać substancje o działaniu erozyjnym, na przykład bardzo żrące sole, płuczki wiertnicze zawierające substancje chemiczne w postaci zawiesiny i roztworu, osady zawierające wodę, wodę słoną, deszczową, złożową, a także piasek, pływającą frakcję stałą, kamienie i duże odpady.

Korzyści naszych separatorów odśrodkowych
  • Zmniejszenie zawartości oleju do maksymalnie 15 ppm.
  • Urządzenie do mierzenia poziomu oleju w wodzie, monitorujące fazę wodną pod kątem czystości.
  • Uzdatnianie wody z olejem slopowym na miejscu.
  • Unikanie tradycyjnych kosztów transportu.
  • Ekonomiczne rozwiązanie.
Realizacja wymogów IMO.

W różnych procesach w przemyśle naftowym i gazowym, takich jak uzdatnianie wody, kluczowe jest pilne przestrzeganie rozporządzeń środowiskowych. GEA produkuje specjalistyczne, wysokowydajne, samoczyszczące separatory odśrodkowe i wirówki oczyszczające, które potrafią sprostać standardom wyznaczonym przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO)Celem jest skuteczne zmniejszanie zawartości olejów do poziomów poniżej prawnie zdefiniowanych limitów, często ustalonych na 15 ppm lub 5 ppm w niektórych regionach.

Ciągła i niezawodna praca, a do tego korzyści finansowe, takie jak mniejsze koszty utylizacji i niższy pobór energii, sprawiają, że rozwiązania GEA sprawdzają się zarówno na morzu, jak i na lądzie. Koncentracja na zgodności, wydajności i oszczędności to często podkreślony element skutecznego rozwiązywania wyzwań stwarzanych przez zanieczyszczoną olejami slopowymi wodę w przemyśle naftowym i gazowym.

Monitorowanie poziomów czystości

Aby zagwarantować zgodność z wyznaczonymi limitami, używamy specjalnych urządzeń do pomiaru poziomu oleju w wodzie. Urządzenie to monitoruje fazę wodną, aby pozbawiona olejów woda spełniała wymogi środowiskowe. Jeżeli poziom olejów przekracza normę, ciecz jest wprowadzana do zbiornika na wodę z olejem slopowym i uwalniana dopiero po spełnieniu niezbędnych kryteriów dotyczących czystości.

Uzdatnianie na miejscu generuje oszczędności

Wszystkie te różne składniki sprawiają, że odprowadzanie wody z olejem slopowym z platformy do morza jest niemożliwe z powodu obowiązujących rozporządzeń środowiskowych, dlatego przed zrzutem zawsze należy ją oczyszczać. System GEA umożliwia uzdatnianie wody slopowej na pokładzie, eliminując drogi transport na brzeg w celu przetworzenia i utylizacji. Wydajne uzdatnianie wody slopowej u źródła sprawia, że nasze rozwiązanie nie tylko zapewnia zgodność z rozporządzeniami, ale też minimalizuje koszty środowiskowe i zmniejsza koszty operacyjne. 

GEA Insights

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Pracownicy GEA to ludzie, którzy mają cel

W ramach realizacji swojej najważniejszej misji – Projektowania lepszego świata – GEA promuje kulturę pracodawcy pierwszego wyboru, który daje pracownikom możliwość tworzenia nowych rozwiązań, współpracy w różnych dziedzinach...

Exploring the water footprint of milk, cheese, chocolate & more

We have compiled for you the amount of water it takes to produce favorite brunch ingredients. As our freshwater resources are increasingly threatened by climate change and pollution, we at GEA are working on technologies to help...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.