Upstream

Hydraulic oil

Water and dirt particles need to be continuously removed from lubricating and hydraulic oils, as entrained foreign substances can lead to corrosion, blockages and system malfunctions. If mechanical sepa­ration technology from GEA is used in the bypass to the circulation system, the purified oil ensures smooth long-term operation.

The centrifugal separators are capable of reliably removing metal particles down to 1 μm – about the size of a bacterium. Due to the lower density difference compared to water, organic particles of up to 5 μm can be separated. The water remaining in the oil after separation is less than 0.1 % by volume, i.e. over 99.9 % by volume are pure lubricating or hydraulic oil. 

By using a separator, the oil can be cleaned more efficiently and faster than with a conventional sedimentation tank, for example. The steel and paper industry thus benefits from longer service lives for bearings, higher machine availability and reduced purchase and disposal costs for oil.

GEA Insights

Pozyskana z powietrza:

Dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych nadal stanowi wyzwanie w wielu krajach. Choroby powodowane brudną wodą pitną i codzienne wędrówki po nią sprawiają, że wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. GEA, w ramach...

Pracownicy GEA to ludzie, którzy mają cel

W ramach realizacji swojej najważniejszej misji – Projektowania lepszego świata – GEA promuje kulturę pracodawcy pierwszego wyboru, który daje pracownikom możliwość tworzenia nowych rozwiązań, współpracy w różnych dziedzinach...

Exploring the water footprint of milk, cheese, chocolate & more

We have compiled for you the amount of water it takes to produce favorite brunch ingredients. As our freshwater resources are increasingly threatened by climate change and pollution, we at GEA are working on technologies to help...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.