Płyny przemysłowe

Urządzenia i systemy do przetwarzania cieczy przemysłowych

Płyny przemysłowe
Wiele różnych branż, w tym przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przetwarza płyny organiczne i nieorganiczne. Wiele z tych płynów, na przykład rozpuszczalniki, stanowi wartość samą w sobie, a inne zawierają cenne substancje, takie jak minerały, związki chemiczne lub związki odżywcze takie jak białka.

Ideałem byłoby zwiększenie trwałości takich płynów, co nie tylko ograniczyłoby odpady, koszty i zużycie zasobów, ale również przedłużyłoby żywotność urządzeń, które wchodzą z nimi w kontakt.

Specjalistyczna wiedza i bogate portfolio technologiczne GEA w obszarach odparowywania, destylacji, filtracji membranowej oraz separacji wirówkowej sprawia, że możemy oferować dopasowany sprzęt do przetwarzania płynów przemysłowych, z uwzględnieniem dodatkowych etapów przetwarzania wyższego i niższego szczebla. Nasze instalacje osiągają optymalne wyniki jakości wody i odzyskiwania cennych substancji.  

GEA dostarcza też inny sprzęt, taki jak pompy strumieniowe i podciśnieniowe do transportowania płynów — w tym wody, oleju, kwasów, zasad, a także cząstek stałych, na przykład piasku, żwiru, soli, węgla aktywowanego oraz żywicy jonowymiennej — w ramach procesu przetwarzania cieczy przemysłowych.

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.