Technologie obniżające emisję zanieczyszczeń

Oczyszczanie gazu w przemyśle chemicznym

Ekonomiczne rozwiązanie od GEA w kategorii kontroli emisji w przemyśle chemicznym

Nasze instalacje do oczyszczania gazu są projektowane indywidualnie i zoptymalizowane pod kątem skuteczności czyszczenia oraz ekonomiczności.

Technologia GEA okazała się skuteczna w wielu zastosowaniach dotyczących kontroli emisji:

  • Usuwanie NOx i amoniaku (NH3)
  • Usuwanie związków siarki (SO2, SO3, H2S)
  • Absorpcja fluorowców (F2, Cl2, Br2, I2) i halogenków wodoru (HF, HCl, HBr, HI)
  • Redukcja alkoholi o niskiej masie cząsteczkowej, kwasów karboksylowych i aminów oraz innych niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze (HAP).

Instalacje oczyszczania gazów dla technologii przetwórczych i ochrony środowiska.

Specjalizujemy się w płuczkach pneumatycznych i płuczkach Venturiego, które są z powodzeniem wykorzystywane do oczyszczania i odpylania powietrza wylotowego, pochłaniania szkodliwych substancji gazowych, oddzielania aerozoli i gazów chłodzących.

W naszej ofercie często łączymy urządzenia do kontroli emisji w zależności od zastosowania. 

Płuczki pneumatyczne są unikatowe spośród płuczek gazowych. Działają na zasadzie wtryskiwania i są to jedyne płuczki, które raczej powodują wzrost a nie utratę ciśnienia w strumieniu gazu. Tym samym podczas używania płuczki pneumatycznej praktycznie nie ma potrzeby stosowania mechanicznego wentylatora do ekstrahowania i transportu gazów. 

W separatorze płuczki instalowane jest dodatkowe wypełnienie pakietowe lub dodatkowe półki jako kolumny przeciwprądowe dla wyższego stopnia oczyszczania. W zależności od konkretnego zastosowania płuczki strumieniowe mogą być zaprojektowane jako instalacje wielozadaniowe bądź łączone z płuczkami Venturiego lub separatorami aerozolowymi.

Płuczki pneumatyczne szczególnie sprawdzają się w przypadku wybuchowych mieszanin gazu oraz gazów z dużą zawartością pyłów lub wysoko korozyjnych. Można je również dogodnie zamontować w obecnych instalacjach w dowolnym momencie. 

Kompaktowe jednostki płuczące i płuczki awaryjne

Zaprojektowaliśmy płuczki gazowe o kompaktowej konstrukcji o wydajności do 2000 m³/godz. gazu. Często wykorzystywane są w laboratoriach chemicznych podczas testowania, w toku produkcji, napełniania, opróżniania i czyszczenia sprzętu oraz za każdym razem, gdy należy usunąć niewielkie ilości powietrza wylotowego.

W sytuacji wypadku spowodowanego wyciekami chloru lub innych substancji toksycznych z przeciekających zbiorników zasobnikowych lub instalacji dozujących, GEA opracowała kompaktowe jednostki awaryjne, które działają na zasadzie płuczek pneumatycznych. 

Instalacje płuczek pneumatycznych doskonale nadają się do oczyszczania spalin pochodzących z reakcji chemicznych, budynków produkcyjnych, odpowietrzania zbiorników i opróżniania wagonów-cystern.

Kalcynacja ditlenku tytanu

Ditlenek tytanu jest produkowany na drodze dwóch procesów: procesu chlorkowego i siarkowego, przy czym oba te procesy generują różne, ale istotne emisje technologiczne. 

GEA oferuje odpylanie oraz usuwanie oparów kwasu siarkowego za pomocą płuczek Venturiego oraz mokrych elektrofiltrów.

Instalacja do odzyskiwania kwasu siarkowego

Do usuwania oparów kwasu siarkowego GEA oferuje elektrofiltry mokre, a także systemy mycia i chłodzenia.

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.