Rozwiązania dla turbin parowych

Oleje smarowe podczas stosowania są narażone na ciągłe zanieczyszczenia. Substancje obce, takie jak materiały ścierne, pył, kondensat i produkty rozkładu odkładają się w misce olejowej. Ponadto kwasy zawarte w oleju i substancje obce z katalizatorów mogą powodować jego przedwczesne starzenie.

Czysty olej — niezakłócone działanie

Olej

Oczyszczacze GEA oddzielają wodę i obce substancje stałe od oleju za pomocą dużej siły odśrodkowej. Oczyszczony olej zawiera teraz jedynie śladowe ilości wolnej wody i praktycznie nie zawiera obcych substancji metalicznych i niemetalicznych. Nie tylko zapewnia to niezakłócone działanie oleju smarowego, ale ma też stały pozytywny wpływ na oszczędności dzięki wydłużeniu czasu eksploatacji.

Kluczowe korzyści

  • Dłuższa żywotność oleju do turbiny
  • Mniejsze zużycie i zminimalizowane koszty

Odgazowywanie skraplaczy turbiny

wielostopniowe-wytwarzanie-próżni_odgazowywanie-turbiny-01

W skraplaczach turbiny para rozpręża się do możliwie niskiego ciśnienia, aby całkowicie wykorzystać energię ciśnienia. Niskie ciśnienie za turbiną wytwarza się poprzez skraplanie rozszerzonej pary w tzw. „skraplaczu turbiny” i poprzez odgazowywanie skraplacza, tj. usunięcie nieskraplających się gazów zawartych w parze.

Uzyskane ciśnienie zależy od warunków skraplania w skraplaczu turbiny i od jej struktury. Obecnie stosowane są skraplacze chłodzone wodą i powietrzem. Temperatura dostępnej wody chłodzącej, obciążenia turbiny parą, ilość nieskraplających się gazów oraz ich usunięcie determinują warunki skraplania w skraplaczu turbiny. Zwykle uzyskuje się ciśnienie w przedziale od 25 do 250 mbarów.

Głównie używa się 2-stopniowych pomp pneumatycznych próżniowych. Czasami jednak wykorzystywane są pompy 3-stopniowe. Stosowane są też pompy pneumatyczne ze skraplaczami powierzchniowymi, po których używane są pompy z pierścieniem cieczowym.

Na chłodzenie skraplacza pośredniego i wtórnego zwykle wpływa kondensat ze skraplacza turbiny, ponieważ ciepło rozszerzonej pary napędzającej jest wtedy przekazywane do strumienia kondensatu i odzyskiwanie.